เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Adekunle Adetomi (โดย Safe_Edge)

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Adekunle Adetomi การสนทนา

Jul 09, 2020 at 15:16
286 การดู
2 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 18, 2013   7 โพสต์
Jan 13, 2021 at 21:35
What do you think?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 22, 2020   3 โพสต์
Jan 21, 2021 at 11:39
Looks like you are too confident about your trading strategy because the leverage that you are using is quite high.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 02, 2020   15 โพสต์
Feb 04, 2021 at 03:47
I don’t go beyond 1:200, so the leverage you’ve used is way high for me. You can work on it maybe. Good luck to you.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ