เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

aeron-fxpro3 (โดย Hemant Aeron )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

aeron-fxpro3 การสนทนา

Hemant Aeron (aeronsofts)
Jan 18 2013 at 04:08
27 โพสต์
More verified results are on www.aeroninfo.com
now aeron ea is FREE available. You have absolutely nothing to pay to use this robot.
Jayman007
Jan 18 2013 at 08:29
142 โพสต์
What are the recommended settings and how much equity is needed to run this EA?
Hemant Aeron (aeronsofts)
Jan 18 2013 at 09:24
27 โพสต์
We recommend all default settings of this EA.

Minimum amount requirements can be understand as following:
For one currency pairs: you should have atleast 100 times of amount required to open minimum lots size provided by broker at 100:1 leverage. For eg. if your broker needs $1 to open 0.01 lots size on 100:1 leverage then you should have atleast 100X$1=$100 in your account. Similiary if your broker needs $1 to open 0.01 lots size on 200:1 levarge then it means you requires $2 at 100:1 leverage, so you should have atleast 100X$1X2=$200 in your account
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น