เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Assar Elite Pro Forex Hedge Master (โดย VinaFX )

ผู้ใช้ได้กำหนดให้กลยุทธ์เป็นแบบส่วนตัว

Assar Elite Pro Forex Hedge Master การสนทนา

TheAssarV12Team (TheAssarV12Team)
Nov 20 2019 at 06:55
6 โพสต์
Sudheer (sudheer149)
Dec 04 2019 at 13:55
5 โพสต์
TheAssarV12Team (TheAssarV12Team)
Dec 04 2019 at 14:00
6 โพสต์
israr
Dec 15 2019 at 18:03
3 โพสต์
israr
Dec 15 2019 at 18:11
3 โพสต์
What happened on 25 Nov , did you close manually? or Ea close itself in loss??
Professional4X
Dec 15 2019 at 21:54
1189 โพสต์
Hi, your download link requires the use of Telegram, however I can't use Telegram on my trading computers due to network firewall security rules which block messenger services.

Can you post the .zip file with .mq4 file in it here? Thank you.
If it looks too good to be true, it's probably a scam! Let the buyer beware.
VinaFX (teamthantin)
Dec 23 2019 at 10:07
2 โพสต์
Professional4X posted:
Hi, your download link requires the use of Telegram, however I can't use Telegram on my trading computers due to network firewall security rules which block messenger services.

Can you post the .zip file with .mq4 file in it here? Thank you.

Please use telegrams for received newest file, download to your pc/laptop and copy to your trading computers
Professional4X
Dec 24 2019 at 19:10
1189 โพสต์
teamthantin posted:
Professional4X posted:
Hi, your download link requires the use of Telegram, however I can't use Telegram on my trading computers due to network firewall security rules which block messenger services.

Can you post the .zip file with .mq4 file in it here? Thank you.

Please use telegrams for received newest file, download to your pc/laptop and copy to your trading computers

Did you even bother to read my message before you told me to use telegrams? I just told you this isn't possible as it is BLOCKED by our network firewall. Can you post the .zip file with .mq4 file in it here? There is no legitimate reason as to why you cannot make it available here, unless you're just collecting contact information from people. Please post it here. Thank you
If it looks too good to be true, it's probably a scam! Let the buyer beware.
VinaFX (teamthantin)
Dec 26 2019 at 08:20
2 โพสต์
Professional4X posted:
Did you even bother to read my message before you told me to use telegrams? I just told you this isn't possible as it is BLOCKED by our network firewall. Can you post the .zip file with .mq4 file in it here? There is no legitimate reason as to why you cannot make it available here, unless you're just collecting contact information from people. Please post it here. Thank you

because you will do not received lastest file if have update on it. i suggest you can use vpn for use telegram. i think USA not block telegram - my friends (USA citizens) use normally.
i don't need collect any information in this.
With your attitude, I do not see the need to post it here
TheAssarV12Team (TheAssarV12Team)
Dec 26 2019 at 08:55
6 โพสต์
We have many different users from many different countries in our group. You are being blocked because of your own reasons. Either way, you're going to need to visit our telegram group in order to download our software and to get any support you need.
TheAssarV12Team (TheAssarV12Team)
Dec 26 2019 at 08:57
6 โพสต์
Professional4X posted:
teamthantin posted:
Professional4X posted:
Hi, your download link requires the use of Telegram, however I can't use Telegram on my trading computers due to network firewall security rules which block messenger services.

Can you post the .zip file with .mq4 file in it here? Thank you.

Please use telegrams for received newest file, download to your pc/laptop and copy to your trading computers

Did you even bother to read my message before you told me to use telegrams? I just told you this isn't possible as it is BLOCKED by our network firewall. Can you post the .zip file with .mq4 file in it here? There is no legitimate reason as to why you cannot make it available here, unless you're just collecting contact information from people. Please post it here. Thank you

No one is going to post our software here. You need to visit our group.
Professional4X
Dec 27 2019 at 03:27
1189 โพสต์
TheAssarV12Team posted:
We have many different users from many different countries in our group. You are being blocked because of your own reasons. Either way, you're going to need to visit our telegram group in order to download our software and to get any support you need.

You're not paying attention. Not everyone is able to use telegram and similar instant messenger services due to network security.

If it looks too good to be true, it's probably a scam! Let the buyer beware.
TheAssarV12Team (TheAssarV12Team)
Dec 28 2019 at 04:21
6 โพสต์
Sorry, but that's your choice.
Professional4X
Dec 29 2019 at 21:16
1189 โพสต์
TheAssarV12Team posted:
Sorry, but that's your choice.

Forex Peace Army has determined that you are a scammer and you've posted multiple false positive reviews from multiple different accounts.







USE EXTREME CAUTION WITH THIS SYSTEM.




ไฟล์แนบ :

If it looks too good to be true, it's probably a scam! Let the buyer beware.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น