เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Australian Boss (โดย ChucksForex )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Australian Boss การสนทนา

ChucksForex
Feb 08 2020 at 23:19
5 โพสต์
ChucksForex
Feb 26 2020 at 01:07
5 โพสต์
dimakang07
Mar 18 2020 at 23:04
11 โพสต์
ChucksForex
Mar 18 2020 at 23:23
5 โพสต์
dimakang07 posted:
Do you removed strategy??


https://ct.icmarkets.com/copy/strategy/6062

It is still there sorry.

I had to change a few things and needed to stop/start it.

Thanks.

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น