เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

BasketDemo01 (โดย Дмитрий )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

BasketDemo01 การสนทนา

huijindanet
May 22 2015 at 17:55
24 โพสต์
Этот советник очень хорошо, вы можете его купить?
This EA is very good, you can buy it?
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น