เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Bitcoingodz Investments (โดย forex_trader_[442018] )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Bitcoingodz Investments การสนทนา

fawad1he
Jan 08 2021 at 04:30
3 โพสต์
Lets get this fund on top of the charts!!!
beltvurm
Jan 18 2021 at 05:07
13 โพสต์
It is such a nice trading system. You have been making so many profitable trades. Looks like you are doing some magic and making such great profits. Really appreciate your hard work!
Hardolian
Jan 18 2021 at 15:54
29 โพสต์
Oh, you managed to impress me.
That's a fact.
I hope your system works that way every time.
Kathri
Jan 18 2021 at 16:00
24 โพสต์
I would like to see as many of these systems as possible. Because they are based on adequate indicators and they can really be applied over time. It's definitely something worthwhile.
Adorazius
Jan 18 2021 at 16:14
15 โพสต์
The presence of drawdown can be observed in almost any position, but here it was about 20% of the profits - this is more than an excellent result.
strutyio
Feb 12 2021 at 05:07
15 โพสต์
Wow! The profit you’ve made on this system is great. Keep up the amazing work!
James (Z3R0IN)
Feb 24 2021 at 23:26
2 โพสต์
Anyone know how to get ahold of the account holder? I’m interested but would like to know the details.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น