เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้
vontogr (togr)
Dec 03 2015 at 09:40
4862 โพสต์
Hi guys,

I do monitor markets and with the messages like this
https://www.fxstreet.com/news/forex-news/article.aspx?storyid=6b12674f-0e86-4c65-9f72-6771f4958c88
It seems EUR will dive deep today. To prevent bigger loss I reverted long position to short manually.
ForexFox (forexfox)
Dec 04 2015 at 10:58
2 โพสต์
Very good job!
EquityArtistry
Dec 06 2015 at 13:05
45 โพสต์
Lol, indeed an excellent job. 😁😁😁
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น