เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

CF Gold 3 M1 all pairs 20k-0.01 lot GP 2 long term (โดย TGT_FX )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

CF Gold 3 M1 all pairs 20k-0.01 lot GP 2 long term การสนทนา

Another Brian (AnotherBrian)
Jul 02 2014 at 01:38
74 โพสต์
Hey - can you remove the exotics from the test, your giving the bot a bad name, it cant cope with these huge spreads and ridiculous swaps, and low volume doesn't help price action. If you wouldn't touch the pair live it shouldn't be on demo.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น