เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

CFF Market Revealed Millionaire System (โดย Abdullah Mohamed )

กำไร : +271.98%
ขาดทุนสะสม 18.68%
pips: 595.9
การเทรด 131
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: 1:500
การเทรด : ไม่ทราบ

CFF Market Revealed Millionaire System การสนทนา

Abdullah Mohamed (AbdullahMohamed)
Nov 06 2020 at 12:29
10 โพสต์
Abdullah Mohamed (AbdullahMohamed)
Nov 06 2020 at 12:29
10 โพสต์
Mitchelmarss
Nov 26 2020 at 07:49
29 โพสต์
What a system? But you are using a lot of leverage. I have not prepared my mind to use this much leverage yet.

mitchelmarsh008
Dec 04 2020 at 07:57
21 โพสต์
Good to see your graph. I just hope that you know what you are doing as you are using quite high leverage.

irkedduff
Dec 14 2020 at 10:28
26 โพสต์
Abdullah Mohamed (AbdullahMohamed)
Dec 17 2020 at 19:59
10 โพสต์
Mitchelmarss posted:
What a system? But you are using a lot of leverage. I have not prepared my mind to use this much leverage yet.


for more info please contact me here
https://www.facebook.com/CashFlowFellows/

Abdullah Mohamed (AbdullahMohamed)
Dec 17 2020 at 19:59
10 โพสต์
Mitchelmarss posted:
What a system? But you are using a lot of leverage. I have not prepared my mind to use this much leverage yet.


for more info please contact me here
https://www.facebook.com/CashFlowFellows/

Abdullah Mohamed (AbdullahMohamed)
Dec 17 2020 at 19:59
10 โพสต์
irkedduff posted:
A 97% win looks pretty good.


for more info please contact me here
https://www.facebook.com/CashFlowFellows/

irkedduff
Dec 29 2020 at 14:11
26 โพสต์
I liked your system and the graph is going really well. Personally, I don’t prefer using such a high leverage but It is good that it worked for you.

advancedsmifser
Jan 07 2021 at 04:27
35 โพสต์
The system looks great but I’m not really sure about the leverage, seems pretty high to me. Anyway, good work.

Abdullah Mohamed (AbdullahMohamed)
Jan 10 2021 at 03:54
10 โพสต์
irkedduff posted:
I liked your system and the graph is going really well. Personally, I don’t prefer using such a high leverage but It is good that it worked for you.

Than kyou

Abdullah Mohamed (AbdullahMohamed)
Jan 10 2021 at 03:54
10 โพสต์
advancedsmifser posted:
The system looks great but I’m not really sure about the leverage, seems pretty high to me. Anyway, good work.

Thank you

lurehuh
Feb 09 2021 at 05:24
20 โพสต์
The system looks good but for me, the leverage seems to be too high. 1:500 can really be a risk that I’m not prepared to take at any point. Great that it’s working for you.

hailddjs
Feb 26 2021 at 04:01
12 โพสต์
I liked your system and it also seems to be profitable. Good work here.

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น