เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Contest - messii (โดย messii )

กำไร : +8078.44%
ขาดทุนสะสม 58.49%
pips: 2459.8
การเทรด 91
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : เดโม
เลเวอเรจ: 1:100
การเทรด : ไม่ทราบ

Contest - messii การสนทนา

Kaptain
Dec 18 2013 at 22:05
55 โพสต์
Again the highest performers are trading gold! 😀
sparky897
Dec 19 2013 at 07:08
6 โพสต์
I'm just wondering why are you even taking part of these silly competitions if you can trade flawlessly and make +5000% in 20 days?
PCWalker
Dec 19 2013 at 11:57
36 โพสต์
Very Simple, He can add 2500 USD to his account.
sparky897
Dec 19 2013 at 13:17
6 โพสต์
With such a gain, adding 2500$ is just peanuts for him. If I was in his shoes, I'd leave more space for noobs to shine and let them get into the trading ;)
Rudy (kroote)
Dec 19 2013 at 15:27
16 โพสต์
If you look at 4 past contests you will see he blew up all 4 so perhaps now he has found a system that works. And would like to start an account with the winning of his hard work.
PCWalker
Dec 19 2013 at 15:35
36 โพสต์
Good Analysis, Rudy. 😄
Rudy (kroote)
Dec 19 2013 at 15:48
16 โพสต์
Now if only I can analyse gold as well.😁
MrMillionaire
Dec 19 2013 at 16:42
7 โพสต์
sparky897
Dec 20 2013 at 08:58
6 โพสต์
I thought about that option, but then I thought he has probably blown them because you always have to risk all-in in the beginning in order to get going fast.

But you could be right as well.
messii
Dec 20 2013 at 14:25
1 โพสต์
amiel1
Dec 23 2013 at 07:24
1 โพสต์
Hi, are you using any 'special' indicator? Or it is only your own analysis based on fundamental and technical?
308475
Dec 23 2013 at 07:25
2 โพสต์
PCWalker posted:
Very Simple, He can add 2500 USD to his account.
Strange , He very strong in strateries. He add too much money and will be go destination !!
Quoc VN
308475
Dec 23 2013 at 07:25
2 โพสต์
Kaptain posted:
Again the highest performers are trading gold! 😀
Ofcourse .He may be come WINNER finally
Dhiraj
dhiraj
Dec 26 2013 at 12:00
116 โพสต์
Very good strategy! Bravo! Can you share strategy with me! my e-mail is [email protected]
Ricardo Malveiro
r1do
Dec 27 2013 at 22:05
10 โพสต์
Hi guys.

I just made an application to check Forex Quotes on Major Pairs.

It doesn't need registration or any user data, it's a very very simple one and fast.

Good for people that like to have just a quick look at quotes from time to time, it refresh the quotes every 5 seconds ;)

APP: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.r1dosoftware.forexmajors

Hope it help's you ;)
John Clancy
jwc914
Dec 29 2013 at 15:00
19 โพสต์
Messi fantastic job trading g&s but I was wondering how you could trade so many lots on dec 27. I looked at your first trade on dec 3. It seems you and the other leaders had an early start. Mine was enable on dec 23. If you have the stomach for trading live you will be rich man!
John Clancy
jwc914
Dec 30 2013 at 06:44
19 โพสต์
I see that this contest started dec 1. I was referring to 8th Christmas roll Tournament, sorry
acushnir
Jan 01 2014 at 21:28
45 โพสต์
Amazing mate!
You really rule the metals :-))
Andrews
Jan 02 2014 at 14:57
2 โพสต์
Hi, and all the same, the account of real or not?
 And when you can invest money
khaddr
Jan 06 2014 at 13:47
8 โพสต์
my problem is that they did not allowed me to execute from the flatform, i would have win the contest because i opened account with the same $10000 and made it $100000 since.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น