เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Contest - pakemon18 (โดย Alexandr )

กำไร : +3.3M%
ขาดทุนสะสม 16.04%
pips: 48204.7
การเทรด 8317
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : เดโม
เลเวอเรจ: 1:100
การเทรด : ไม่ทราบ

Contest - pakemon18 การสนทนา

Hawken
Mar 30 2018 at 07:34
6 โพสต์
Чувак молодец порви всех этих Янки, 😄!

johnbenavides (johnbenavides)
Mar 30 2018 at 07:48
2 โพสต์
Masinu (Masinu)
Mar 30 2018 at 12:37
9 โพสต์

224/5000
hi pokemon18,
could you say with which expert advisor are you working on your arum capital demo account?

from the operations you have performed I read 'pulse' but I can not figure out which engine you are using.

sincere greetings.

Masinu (Masinu)
Mar 30 2018 at 12:37
9 โพสต์
чтобы следовать, я прикладываю изображение, в котором вы видите эксперта, которого используете.

не могли бы вы рассказать нам, что такое EA?

Спасибо.
__________________________________________________________________________________________________________

to follow I attach the image in which you see the expert you are using.

could you tell us what EA is it?

thank you.


ไฟล์แนบ :


PsychoMan (bandi37)
Mar 30 2018 at 19:28
8 โพสต์
Masinu don't u see there is SELL no BUY

Masinu (Masinu)
Apr 01 2018 at 05:55
9 โพสต์
да, я видел, что есть продажа; мой вопрос другой: как называется ваш советник?

Прошу прощения за перевод; используйте переводчик Google.
__________________________________________________________________________________

yes, I saw that there is sell; my question is another: what is the name of your Expert Advisor?

I'm sorry for the translation; use google translator.

First_Knight
Apr 06 2018 at 11:50
2 โพสต์
First_Knight
Apr 06 2018 at 11:50
2 โพสต์
Crocodile (Croco_Dile)
Apr 06 2018 at 17:55
281 โพสต์
SEVEN MILLION after just 1 week of trading !!!!!

HAHAHAHAHAHAAAA........... 😇😇😇😇😇😇😇

Complexity is expensive, inefficient, and ineffective > Crocodile trading
pipscalper71
Apr 08 2018 at 06:29
142 โพสต์
Very impressive, too bad its a demo account. When you consider that its only 10 trading days so far, and only opens one trade at a time.

With no martingale or grid trading, and over 70,000% ROI with only 16% draw down, all I can say is WOW if it can do this on a real account. Average duration is only 18 minutes, so it would be nice to see the results for this EA on a real live account.

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น