เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

ControlFX_R_Aggressive_OLD (โดย controlforex )

กำไร : +6817.38%
ขาดทุนสะสม 51.56%
pips: 5184.8
การเทรด 646
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: -
การเทรด : อัตโนมัติ

ControlFX_R_Aggressive_OLD การสนทนา

Andy Zatt (fastdrive55)
Nov 24 2019 at 13:10
103 โพสต์
Why the history is private? Seems a VERY risky strategy to me.
controlforex
Nov 24 2019 at 14:49
10 โพสต์
fastdrive55 posted:
Why the history is private? Seems a VERY risky strategy to me.
Hello!
Not really understand how you figure out that strategy is 'VERY risky' if you didn't saw trading history?😄
We hide trading history from the people who want just analyze our strategy and not interested to be our customers. Anyway, we have no problem to show trading history (we do it) to investors that want to work with us, we have nothing to hide from real customers.
ovisun
Nov 25 2019 at 12:15
443 โพสต์
Probably he believes to be risky because those big red bars on the 'Growth' chart means martingale is used in those instances: there are negative pips followed bi big gains, typical martingale.
Personally I use martingale, but only for fun and in small cent accounts. I lost too much money with them to trust this system with bigger accounts now.
Professional4X
Nov 25 2019 at 22:57
1189 โพสต์
controlforex posted:
fastdrive55 posted:
Why the history is private? Seems a VERY risky strategy to me.
Hello!
Not really understand how you figure out that strategy is 'VERY risky' if you didn't saw trading history?😄
We hide trading history from the people who want just analyze our strategy and not interested to be our customers. Anyway, we have no problem to show trading history (we do it) to investors that want to work with us, we have nothing to hide from real customers.


1) You aren't using effective risk management. This is easily verifiable by reviewing your public stats.By allowing your account to generate a 51% DD, is the same thing as having a 51% LOSS on the account at the time the trades were in the basket. This could have just as easily BLOWN the account.

2) Hiding the trading history has NOTHING to do with your customer information. It simply HIDES the fact that you're using a high risk trading system without effective risk management.

3) In 30+ years of Quant + Technical experience I can tell you that people who refuse to be honest and transparent in their trading, are people who are probably not being honest about how they are trading.

No professional investment manager would ever refuse to be open and transparent about the account activity.


ไฟล์แนบ :

If it looks too good to be true, it's probably a scam! Let the buyer beware.
Andy Zatt (fastdrive55)
Nov 26 2019 at 14:42
103 โพสต์
controlforex' answer is a joke. I don't need to see any history to judge if a strategy is risky or not. As Professional4X points out correctly, what should a 50% drawdown tell us?
Also absurd to assume, if you publish your history on myfxbook that you can easily deduct a strategy.

You are correct, I am not interested in putting my money on the line, in a system that has more than 50% drawdown.Even if your sales people try hard to sell it :-)
controlforex
Nov 26 2019 at 21:36
10 โพสต์
Professional4X posted:
controlforex posted:
fastdrive55 posted:
Why the history is private? Seems a VERY risky strategy to me.
Hello!
Not really understand how you figure out that strategy is 'VERY risky' if you didn't saw trading history?😄
We hide trading history from the people who want just analyze our strategy and not interested to be our customers. Anyway, we have no problem to show trading history (we do it) to investors that want to work with us, we have nothing to hide from real customers.


1) You aren't using effective risk management. This is easily verifiable by reviewing your public stats.By allowing your account to generate a 51% DD, is the same thing as having a 51% LOSS on the account at the time the trades were in the basket. This could have just as easily BLOWN the account.

2) Hiding the trading history has NOTHING to do with your customer information. It simply HIDES the fact that you're using a high risk trading system without effective risk management.

3) In 30+ years of Quant + Technical experience I can tell you that people who refuse to be honest and transparent in their trading, are people who are probably not being honest about how they are trading.

No professional investment manager would ever refuse to be open and transparent about the account activity.


Hello!
Thank you for your message. I will answer on points.

1. Yes, we have used a 100% risk first period of trading at this account. And it was aggressive trading and you are right with your words: 'This could have just as easily BLOWN the account.'. But after some period of time, we have reduced risks to 30% (you can even see it in the name of this account). Now, stoploss can't be more than 30%. You can even see our stoploss at the graf and how we have recovered the loss. If at that moment (when was SL) we trade with 100% risk as we do at the beginning, we would blow our account. But this account was opened to show how profitable can be our system, not how conservative it is.
We have another account with normal trading (not super-profitable as this one), I think you will like it more if you don't like risky trading: https://www.myfxbook.com/members/controlforex/controlfx-r-risk-18/3289378

2. I think everyone understands that it's impossible to get almost 5000% for one year with not risky trading 😄. As you said: 'high risk trading system without effective risk management'. We really don't try to hide that fact. If you will visit our website, you will see that we described the fact of aggressive trading at this account: https://controlforex.com/performance

3. As I said in the previous message, we don't hide anything from our clients. We just don't want to show our strategy (data for analyzing the strategy) to everyone, but only for customers. Before start work with any investor, we give full information about risks and how we work with it. We provide a special myfxbook link with open history of trades and other information. Also sometimes we provide investor password. We really have nothing to hide.

As I said, we are open and show everything that an investor asks. Also, we tried to provide more information on our website. This is a typical policy for companies that provide account management services.
controlforex
Nov 26 2019 at 22:05
10 โพสต์
fastdrive55 posted:
controlforex' answer is a joke. I don't need to see any history to judge if a strategy is risky or not. As Professional4X points out correctly, what should a 50% drawdown tell us?
Also absurd to assume, if you publish your history on myfxbook that you can easily deduct a strategy.

You are correct, I am not interested in putting my money on the line, in a system that has more than 50% drawdown.Even if your sales people try hard to sell it :-)

Hello Andy Zatt,
I am sorry if my answer offended you for some reason, I didn’t have such a goal. I described a lot of details in a post above, if you want, you can read it to get more information. Anyway as I told, this is an aggressive account and started with 100% risk, that is why it has 50% DD and it could be even more (because of we traded with 100% of deposit), but at the moment it has max DD 30% and you can even see our Stoploss at graf. This account not about the reliability of the system, but about the potential of profitability. We have another account with much lower risks using the same trading system ControlFX.
Some of our investors like aggressive trading and they invest not much money, but with high risks. Some of the investors want reliable trading and trade with 5-20% risks. We can work in both ways, it's all about risk settings in our system. The main is that our system is profitable and works with hard control of drawdown. You can see our Stoploss at both our accounts and how quick it has recovered the loss (because of profitability ratio):
https://www.myfxbook.com/members/controlforex/controlfx-r-risk-18/3289378
https://www.myfxbook.com/members/controlforex/controlfx-r1-risk-reduced-30/3516540

About your words: 'absurd to assume, if you publish your history on myfxbook that you can easily deduct a strategy.'
As a professional, I can say you that I can understand about 60-90% of the strategy and for that, I need just analyzing the trading history.
Professional4X
Nov 27 2019 at 23:20
1189 โพสต์
controlforex posted:
Not really understand how you figure out that strategy is 'VERY risky' if you didn't saw trading history?😄
no problem to show trading history (we do it) to investors that want to work with us, we have nothing to hide from real customers.


30+ years of experience performing Quant work and technical services gives me the skill sets that you simply don't have.

It's easy to see it's a high risk strategy with little to no risk management, All one needs to do is look at what information is currently available to make that draw upon that conclusion. Your DD levels alone show that you are using an extremely high risk strategy with little to no risk management.
We hide trading history from the people who want just analyze our strategy and not interested to be our customers. Anyway, we have no problem to show trading history (we do it) to investors that want to work with us, we have nothing to hide from real customers.


No. You hide the history because yo don't want people to see you are using a high risk strategy that you profess you aren't using.
The truth is that you ARE putting the investment capital in your account at risk, an anyone who follows your account to copy your signal is also putting their entire investment capital at risk as well.

You aren't using effective risk management. This is easily verifiable by reviewing your public stats.
A 51% DD is a 51% loss of funds on the account.
You lost 51% of your investment due to poor investing and no risk management because you allow your bad trades to be held yet you close your good trades without actual consideration. The ONLY reason your account hasn't been blown is from the fact you got lucky a few times and simply had enough money in the account to cover the losses until it turned around for you.

You are an inexperienced trader, that doesn't actually have a professional level system. You are a high risk trader that puts both your investment funds and the funds of your investors at extreme risk

Hiding the trading history has NOTHING to do with your customer information. It simply HIDES the fact that you're using a high risk trading system without effective risk management.

In 30+ years of Quant + Technical experience I can tell you that people who refuse to be honest and transparent in their trading, are people who are probably not being honest about how they are trading.

No professional investment manager would ever refuse to be open and transparent about the account activity. And yet, you hide your trading history and use excuses to prevent anyone from seeing it.

Furthermore you submitted a false FPA claim stating 'scammer' against me and other such nonsense in an act of aggression and retaliation because I posted FACTUAL information on this thread.

Here is a link to that claim:
https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/professional4x-account-manager-scammer.62739/


You didn't like what I had to say here, so in response you made a very childish and poorly executed attempt of retaliation against me.
you've decided that the best recourse was to allow your emotions to control you, and you decided to do what exactly? You thought it was a good idea to commit financial fraud? That's your idea of a response? heh... good luck with that. You have no idea the level of problems you're about to create for yourself.

You knew what I was saying to be true, and it's understandable that you were completely embarrassed by your lack of reasonable judgement, which in turn caused your emotions to get the better of you.
  

You've filed a false claim with FPA.

You've decided Implicate MyFXBook by stating 'internal emails'?

MyFXBook can just look at your account and see that you and I never communicated a year ago as you claim.

(As I am sure MyFXBook will do as soon as they read this message. Thank you.)

And You've decided to create false financial records which you intend to use in court? Yeah. That's going to end poorly for you.

And you're going to also submit those to the credit union? Of which they have no corresponding transactions?

That's your plan?

Please tell us all, just exactly how ANY of that is a good idea on your part?
If it looks too good to be true, it's probably a scam! Let the buyer beware.
Professional4X
Nov 28 2019 at 06:54
1189 โพสต์
Falsification of financial records is a serious crime.

https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/professional4x-account-manager-scammer.62739/#post-349629

FPA is waiting for you to respond.


If it looks too good to be true, it's probably a scam! Let the buyer beware.
controlforex
Nov 28 2019 at 14:10
10 โพสต์
Professional4X posted:
Falsification of financial records is a serious crime.

https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/professional4x-account-manager-scammer.62739/#post-349629

FPA is waiting for you to respond.


Hello,
Please just analyze how exactly we (and personally me) spoke to people, how we build sentences and you will see, that it is not our style. We even have no corporate account at FPA at the moment (but sure we will in the near future). I understand you're angry, but we have nothing to do with the written statement on the FPA.

AND THE MAIN THING - As I can see, this message was created on November 24 (Sunday). You have written the first message here (to us) on November 26. I hope you understand that we can't write it after we 'didn't like' your message.

You haven’t written anything that would be made us angry or something. Discussion about the risks of systems is the most trivial conversation for us, it's typical thing.
Please do not blame us unreasonably for what we did not do.


About your message above, I see that you have not read my message (answer) carefully (maybe you were angry and thought we made the claim at FPA). Yes, it was risky trading (Now not much, only 30% risk). Yes, we write about it on our website. Yes, we don't offer such trading to our investors - we have another account with normal risk. Please read carefully. Possibly you are the professional (unfortunately, we do not see your trading statistics to make sure of this), but I will not be measured with you who is cooler in Forex. We are not for this here and I hope you too 😄

Professional4X
Nov 28 2019 at 22:05
1189 โพสต์
controlforex posted:
Professional4X posted:
Falsification of financial records is a serious crime.

https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/professional4x-account-manager-scammer.62739/#post-349629

FPA is waiting for you to respond.


Hello,
Please just analyze how exactly we (and personally me) spoke to people, how we build sentences and you will see, that it is not our style. We even have no corporate account at FPA at the moment (but sure we will in the near future). I understand you're angry, but we have nothing to do with the written statement on the FPA.

AND THE MAIN THING - As I can see, this message was created on November 24 (Sunday). You have written the first message here (to us) on November 26. I hope you understand that we can't write it after we 'didn't like' your message.

You haven’t written anything that would be made us angry or something. Discussion about the risks of systems is the most trivial conversation for us, it's typical thing.
Please do not blame us unreasonably for what we did not do.


About your message above, I see that you have not read my message (answer) carefully (maybe you were angry and thought we made the claim at FPA). Yes, it was risky trading (Now not much, only 30% risk). Yes, we write about it on our website. Yes, we don't offer such trading to our investors - we have another account with normal risk. Please read carefully. Possibly you are the professional (unfortunately, we do not see your trading statistics to make sure of this), but I will not be measured with you who is cooler in Forex. We are not for this here and I hope you too 😄You opened a false claim with FPA, stating that you have financial documents and transaction records which are clearly falsified.

READ the thread on your own FPA claim against me.

Your false FPA claim has proven this.

FPA is waiting for your response, as is my attorney.

If it looks too good to be true, it's probably a scam! Let the buyer beware.
Professional4X
Nov 28 2019 at 22:39
1189 โพสต์
FACT: HERE is the fraudulent claim you opened with FPA in retaliation for my post to you on MYFXbook.com

The entire claim and all posts are available here:
https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/professional4x-account-manager-scammer.62739/

As you can clearly see, you've stated a multitude of false claims.

(EVERYONE SHOULD PLEASE GO READ THE INFORMATION ON THE FPA CLAIM.)

You claim bank records where there are none.
You claim transactions where there are none.
You clearly stated 'Be careful, stay away - this is a crook, a thief, and a liar !!!!'

I could go on, but you've actually broken a number of serious laws here.

Financial crimes against a Federally operated and regulated credit union is an extremely serious crime.

I spoke with our family attorney today (Yes on Thanksgiving) and we would very much like to speak with you about these matters and false allegations that you've made.

In addition we would very much like to discuss your possession and manufacturing of falsified financial records, as will the Navy Federal Credit Union, as they would have record of your alleged financial transactions.

Furthermore the MyFXBook message shows no records of your claimed 'internal emails' and other 'financial transactions'. This is easily verified by MyFXBook by simply looking at their messaging logs.

Your possession of falsified financial records including falsified money transfer receipts, is an extremely serious criminal matter.

Resolve these matters immediately and I will let this go.

Admit you're wrong, apologize, and walk away.


ไฟล์แนบ :

If it looks too good to be true, it's probably a scam! Let the buyer beware.
Professional4X
Nov 28 2019 at 22:49
1189 โพสต์
controlforex posted:
Professional4X posted:
Falsification of financial records is a serious crime.

https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/professional4x-account-manager-scammer.62739/#post-349629

FPA is waiting for you to respond.


Hello,
Please just analyze how exactly we (and personally me) spoke to people, how we build sentences and you will see, that it is not our style. We even have no corporate account at FPA at the moment (but sure we will in the near future). I understand you're angry, but we have nothing to do with the written statement on the FPA.

AND THE MAIN THING - As I can see, this message was created on November 24 (Sunday). You have written the first message here (to us) on November 26. I hope you understand that we can't write it after we 'didn't like' your message.

You haven’t written anything that would be made us angry or something. Discussion about the risks of systems is the most trivial conversation for us, it's typical thing.
Please do not blame us unreasonably for what we did not do.


About your message above, I see that you have not read my message (answer) carefully (maybe you were angry and thought we made the claim at FPA). Yes, it was risky trading (Now not much, only 30% risk). Yes, we write about it on our website. Yes, we don't offer such trading to our investors - we have another account with normal risk. Please read carefully. Possibly you are the professional (unfortunately, we do not see your trading statistics to make sure of this), but I will not be measured with you who is cooler in Forex. We are not for this here and I hope you too 😄I didn't even know about the FPA claim until you posted the link to me say that you made the claim.

You posted the FPA claim link in a message here on MyFXBook. In addition you posted the link to my profile page twice and to the Scammers recognition threads on this website. I've removed your posts, however the database keeps internal records as proof.

FPA awaits your response, as does my attorney.
If it looks too good to be true, it's probably a scam! Let the buyer beware.
Professional4X
Nov 28 2019 at 22:55
1189 โพสต์
AND THE MAIN THING - As I can see, this message was created on November 24 (Sunday). You have written the first message here (to us) on November 26. I hope you understand that we can't write it after we 'didn't like' your message.

Several messages were deleted and not approved by moderation.
If it looks too good to be true, it's probably a scam! Let the buyer beware.
controlforex
Nov 29 2019 at 11:30
10 โพสต์
Professional4X posted:
I didn't even know about the FPA claim until you posted the link to me say that you made the claim.

You posted the FPA claim link in a message here on MyFXBook. In addition you posted the link to my profile page twice and to the Scammers recognition threads on this website. I've removed your posts, however the database keeps internal records as proof.

FPA awaits your response, as does my attorney.

We have never sent you such the message that you described: 'I didn't even know about the FPA claim until you posted the link to me say that you made the claim.'. If there are was such a message, you could post it here. If you deleted it (how we could we know that you deleted it and will not show it here??), you can find it's copy in your email box, check it out - I am trying to help you to find the truth. You will see, that we didn't send you anything like that. Moreover, if we sent something like that, would we then publicly say the opposite, knowing that you have evidence? Please enable logic in your mind.

We already heard so much unfounded accusations from you. I will wait when you understand everything and apologize to me and our company.
controlforex
Nov 29 2019 at 11:31
10 โพสต์
Professional4X posted:
AND THE MAIN THING - As I can see, this message was created on November 24 (Sunday). You have written the first message here (to us) on November 26. I hope you understand that we can't write it after we 'didn't like' your message.

Several messages were deleted and not approved by moderation.
It also proves that this claim was created much earlier than we have met with you at myfxbook.
I see that you are in such a state that you cannot assess the situation maturely. Please study all the facts carefully. Ask someone to help you.
MikyBan
Feb 06 2020 at 21:39
6 โพสต์
Wow! I see so many offtopic here from last discussion. I'm not really delved into the whole conversation, but you look weird, bro Professional4X.
Andy Zatt (fastdrive55)
Feb 07 2020 at 14:49
103 โพสต์
MikyBan posted:
Wow! I see so many offtopic here from last discussion. I'm not really delved into the whole conversation, but you look weird, bro Professional4X.
Why Professional4X 'look weird'? Aren't you able to follow reasonable arguments? I know Professional4X for some time and he always tries to educate members to avoid trading scams.
MikyBan
Feb 21 2020 at 19:49
6 โพสต์
fastdrive55 posted:
MikyBan posted:
Wow! I see so many offtopic here from last discussion. I'm not really delved into the whole conversation, but you look weird, bro Professional4X.
Why Professional4X 'look weird'? Aren't you able to follow reasonable arguments? I know Professional4X for some time and he always tries to educate members to avoid trading scams.
Well, I thought I didn't read carefully what Professional4X written, but look like it's you didn't read it. He slandered the controlfx that they wrote deceitful review to Professional4X at FPA (without any proofs). And I do not defend the vendor, but he brought the right evidence about the date of posts - Professional4X wrote a review at controlforex after the person who made bad feedback at FPA. Obviously, the vendor couldn't write that bad feedback at FPA because of Professional4X write his post previously here.

But Professional4X continues not read anything and just write all the time the same things... That is why he is weird! I think all that he wrote, in fact, concerned his affected feelings and not this trading system.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น