เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Dabrowski.A Live (โดย DabrowskiA )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Dabrowski.A Live การสนทนา

Crocodile (Croco_Dile)
Feb 12 2017 at 11:09
281 โพสต์
Gut !
Weiter so !

Complexity is expensive, inefficient, and ineffective > Crocodile trading
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น