เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Daily Plus (โดย PriceArcher)

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Daily Plus การสนทนา

Dec 03, 2020 at 09:46
240 การดู
2 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 09, 2020   1 โพสต์
Jan 09, 2021 at 10:07
Good trader...
I think for future...you can become great trader
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 02, 2020   15 โพสต์
Feb 03, 2021 at 04:33
Your system seems promising. Keep up the good work and keep sharing more.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 11, 2020   18 โพสต์
Jun 16, 2021 at 06:58
Everyone is a great trader but then even the greatest will fall someday. This is the same with the traders but they rise again from those falls. It is very true that no one can win daily because frankly no one can guess right every time.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ