เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Dashboard EA

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Dashboard EA การสนทนา

Sep 19, 2014 at 08:06
1,009 การดู
17 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Dec 06, 2014 at 16:38ไฟล์แนบ :

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Mar 04, 2015 at 16:53
Run profit.... run run !
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 18, 2014   6 โพสต์
Mar 05, 2015 at 07:39
what broker do you use?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Mar 10, 2015 at 19:21
jcortez33 posted:
what broker do you use?

not dodge broker.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Mar 10, 2015 at 19:21
100% hit today.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Mar 22, 2015 at 12:17
A new EA has been added to the account.
Strongest vs Weakest EA based on my Indicator
Magic num = 2016
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 03, 2010   696 โพสต์
Mar 22, 2015 at 14:19
CrazyTrader posted:Haha!

Even in such charts You see trends :D
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Mar 22, 2015 at 15:24
adrian8891 posted:
Haha!
Even in such charts You see trends :D

What happened next is what any market could look like:ไฟล์แนบ :

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 24, 2014   212 โพสต์
Mar 26, 2015 at 17:56
interesting experiment you got here
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Mar 26, 2015 at 23:46
makeitrain posted:
interesting experiment you got here

I use a martingale since february on 1 EA that appears to be very profitable.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 24, 2014   212 โพสต์
Mar 27, 2015 at 10:09
CrazyTrader posted:
makeitrain posted:
interesting experiment you got here

I use a martingale since february on 1 EA that appears to be very profitable.
it says you got 5 EAS running? in description of the account, tracking it to see how it turns out 😄
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Mar 27, 2015 at 10:19
makeitrain posted:
CrazyTrader posted:
makeitrain posted:
interesting experiment you got here

I use a martingale since february on 1 EA that appears to be very profitable.
it says you got 5 EAS running? in description of the account, tracking it to see how it turns out 😄

Track it : )
It should go up... only!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 24, 2014   212 โพสต์
Mar 27, 2015 at 10:21
that roller coaster ride would give me a heart attack though...but again my current account gave me 3 heart attacks,5 seizures and high blood pressure 😁
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Mar 27, 2015 at 10:24 (แก้ไขแล้ว Mar 27, 2015 at 10:24)
Oh yeah, I just saw your decline... reverse your graph : ) or your screen : )
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 24, 2014   212 โพสต์
Mar 27, 2015 at 10:39
CrazyTrader posted:
Oh yeah, I just saw your decline... reverse your graph : ) or your screen : )

Ea is optimized for slow markets, when volatility went up my account TANKED and hard.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Mar 27, 2015 at 10:45
makeitrain posted:
CrazyTrader posted:
Oh yeah, I just saw your decline... reverse your graph : ) or your screen : )

Ea is optimized for slow markets, when volatility went up my account TANKED and hard.

How do you analyse/get information about range market?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Apr 18, 2015 at 17:49
A new EA has been added (Strongest vs Weakest)

https://crazytraderfx.blogspot.fr/2014/07/my-hedging-ea.html
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
May 06, 2015 at 15:40
Nice Pullback:ไฟล์แนบ :

You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ