เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

EvoNight + Macmy

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

EvoNight + Macmy การสนทนา

Ozzie Matt (aeronthomas)
Dec 08 2017 at 12:00
1557 โพสต์
Do you have a website with more info on your EAs

robotchallenge
Dec 31 2017 at 16:25
134 โพสต์
He has them at https://www.mql5.com/en/market/product/23740#
Some not so good and some with small deposits and not much history.

Ozzie Matt (aeronthomas)
Jan 05 2018 at 11:39
1557 โพสต์
robotchallenge posted:
He has them at https://www.mql5.com/en/market/product/23740#
Some not so good and some with small deposits and not much history.
thanks for that. Shame they all have such low balances not exactly inspiring much confidence in them in the longer term. are you using any of them yourself? cheers

PeregrimEA
Jan 10 2018 at 06:16
1 โพสต์
Hi, I am sorry for long respond. All products available at my MQL5 profile:

https://www.mql5.com/en/users/ivanvp/seller#products

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น