เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Excellent REAL Account... Fx Robot!!!!! (โดย MBT368 )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Excellent REAL Account... Fx Robot!!!!! การสนทนา

MBT368
Aug 12 2015 at 10:42
235 โพสต์
Pitt (kratous)
Aug 12 2015 at 12:29
16 โพสต์
MBT368
Aug 12 2015 at 12:33
235 โพสต์
kratous posted:
Is it for sale?

Yes, it is for sale.

You can check our website or contact our support for details.

Our website:
https://www.ammyscalper.com/

Contact Email:
[email protected]
nbeukartfx
Aug 13 2015 at 06:29
14 โพสต์
this is the best fx robot i purchased till now in last 5 years.
Patience is the key to success in forex trading
rineeoluta
Aug 13 2015 at 12:50
17 โพสต์
nbeukartfx posted:
this is the best fx robot i purchased till now in last 5 years.

yes, i completely agree. this is the best ea i have purchased till now
MBT368
Aug 14 2015 at 15:01
235 โพสต์
MBT368
Aug 15 2015 at 13:30
235 โพสต์
ahmedtk
Aug 16 2015 at 06:03
18 โพสต์
ahmedtk
Aug 16 2015 at 06:37
18 โพสต์
as promised on their website my account balance gets doubled in one day sometimes... though it doesn't happen too often, but i get very excited when it happens!!!!!!!!!!!!
koerthis
Aug 17 2015 at 12:53
4 โพสต์
The performance on the Live account looks extremely good.
Works this EA with all brokers?
Is that an Arbitrage Trading system?
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น