เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Fibo23 (โดย Fibonacci23)

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Fibo23 การสนทนา

Jan 08, 2021 at 17:20
812 การดู
18 Replies
Steve (watermelon20)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 11, 2021   1 โพสต์
Jan 11, 2021 at 16:21 (แก้ไขแล้ว Jan 11, 2021 at 16:22)
nice performance
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 08, 2021   12 โพสต์
Jan 11, 2021 at 17:03
Hello!

Thank you!

I work only with cTrader.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 14, 2020   3 โพสต์
Jan 19, 2021 at 09:55
Are you copying the strategy named, 'Relax' by user named urai?
It looks like you are.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 08, 2021   12 โพสต์
Jan 19, 2021 at 09:56
watermelon20 posted:
nice performance
thank youu, mate!!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 08, 2021   12 โพสต์
Jan 19, 2021 at 09:57
Hedgehound posted:
Are you copying the strategy named, 'Relax' by user named urai?
It looks like you are.

No, I have my own entries.

Best regards.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 14, 2020   3 โพสต์
Jan 19, 2021 at 10:02
So it's a coincidence that you are making exactly the same entries as urai, today.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 08, 2021   12 โพสต์
Jan 19, 2021 at 10:11
Hedgehound posted:
So it's a coincidence that you are making exactly the same entries as urai, today.

Maybe we have the same triggers. Take a look on our history and make a quick comparison.

Best regards!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 29, 2020   1 โพสต์
Jan 21, 2021 at 09:39
this trading is scalping is it?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 08, 2021   12 โพสต์
Jan 21, 2021 at 09:42 (แก้ไขแล้ว Jan 21, 2021 at 09:51)
swatryan56 posted:
this trading is scalping is it?

Scalping and Day trading.

Best regards!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 17, 2020   17 โพสต์
Jan 21, 2021 at 11:28
Looks like you are using your risk management skills quite nicely. You are taking care of everything properly.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 08, 2021   12 โพสต์
Jan 21, 2021 at 12:16
heidisandoval posted:
Looks like you are using your risk management skills quite nicely. You are taking care of everything properly.


Thank you for your trust. My objective is grow my balance and at the same time reduce the risk/reward or % per entry. This way we are increasing our capability to defend ourselves from bigger movements against us.

Best Regards!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 26, 2020   18 โพสต์
Feb 04, 2021 at 03:38
Your profit on this trading system looks great. Keep up the good work.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 08, 2021   12 โพสต์
Feb 04, 2021 at 10:45
Hello!

Thank you for your trust!

Feel free to contact me anytime!

Best regards!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 14, 2020   3 โพสต์
Mar 08, 2021 at 08:59
Is this a martingale system?

You had an Equity Drawdown of 47.33% on 05/03/2021, why don't you use a stop loss?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 08, 2021   12 โพสต์
Mar 12, 2021 at 12:30
Hello!

I always wait for market to pull back, because it will no matter what. The big point is support a huge drawdown before it bounces back.

Thank you so much for your trust!

Best regards.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 22, 2019   6 โพสต์
Jan 29, 2022 at 05:31
and crashed as every martingale strategy that applies no risk management besides believing in a pullback...
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 04, 2022   8 โพสต์
Feb 04, 2022 at 23:36
perfect score
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 17, 2022   4 โพสต์
Mar 17, 2022 at 21:57
THE BEST JOB. WELL DONE!!!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 17, 2022   3 โพสต์
Mar 17, 2022 at 22:03
dilbasz kentachi sollem
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ