เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Forex Pro Trader EA Ver. 02 (โดย Hervie )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Forex Pro Trader EA Ver. 02 การสนทนา

Hervie (ForexProSoftware)
Mar 22 2022 at 07:55
10 โพสต์
Introducing our Forex Pro trader version 2 EA. now with auto-compounding feature.

Backtested for at least 6 years.

Enjoy and don't forget to follow!
Hervie (ForexProSoftware)
Mar 22 2022 at 07:56
10 โพสต์
Check out the back test result for 6 years

ไฟล์แนบ :

Hervie (ForexProSoftware)
Apr 04 2022 at 17:40
10 โพสต์
Going strong and steady.

Aiming for long term trading without liquidation!
Ziya (ZKFXtrader)
Apr 05 2022 at 15:10
258 โพสต์
Hi Hervie,
Can you open your trade history to understand the kind of trading the EA does?
Thanks,
Hervie (ForexProSoftware)
Apr 12 2022 at 11:37
10 โพสต์
ZKFXtrader posted:
Hi Hervie,
Can you open your trade history to understand the kind of trading the EA does?
Thanks,

Hi there,

I will edit privacy.

Thank you.
Hervie (ForexProSoftware)
Apr 12 2022 at 11:40
10 โพสต์
Backtest results posted here >>>>>

ไฟล์แนบ :

Hervie (ForexProSoftware)
Apr 23 2022 at 15:01
10 โพสต์
Slowly Building Results. Great things takes time. )
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น