เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Forex Sigma (โดย BofFR )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Forex Sigma การสนทนา

lewistrader
Mar 17 2015 at 18:52
15 โพสต์
hello

have you test this EA on Demo account before on live account?
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น