เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Forexlify BTMM EA (โดย forexlify)

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Forexlify BTMM EA การสนทนา

Apr 18, 2021 at 15:43
864 การดู
4 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 21, 2021   5 โพสต์
Apr 18, 2021 at 16:58
BTMM ROBOT MONITORING: Micro account for those planning to start small
Gold Pipers
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 22, 2013   102 โพสต์
Jul 21, 2021 at 11:00
where is it now?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 21, 2021   5 โพสต์
Jul 24, 2021 at 12:59
that was micro account, we moved to a bigger account
https://www.myfxbook.com/members/forexlify/btmm-ea-v100/8580082
Gold Pipers
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 17, 2021   11 โพสต์
Jul 27, 2021 at 05:21
Between july 14 to 23 the growth curve has increased over 160%. Where can I get more details about thBetween july 14 to 23 the growth curve has increased over 160%. Where can I get more details about this EA?is EA?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 21, 2021   5 โพสต์
Jul 27, 2021 at 05:26
gwendolyncole posted:
Between july 14 to 23 the growth curve has increased over 160%. Where can I get more details about thBetween july 14 to 23 the growth curve has increased over 160%. Where can I get more details about this EA?is EA?

Check www.forexlify.com
Gold Pipers
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ