เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Forexlify BTMM (โดย Forexlify BTMM )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Forexlify BTMM การสนทนา

Jorgos (joeypro)
Apr 27 2021 at 08:16
67 โพสต์
Hi, what's the logic behind the risk management?
triticieek
May 05 2021 at 03:41
35 โพสต์
There is nothing more important than risk management in the forex market. You never know when the market will take a turn and you will have to change all that you had planned.
margaritastephen
May 05 2021 at 04:01
20 โพสต์
Automated systems are the best. I don’t know what I’d do without them. Anyway, yours look profitable, good work!
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น