เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

FXGOODWAY Set_2 (โดย goodway )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

FXGOODWAY Set_2 การสนทนา

fmlbfx2010
Mar 06 2020 at 03:46
87 โพสต์
This set hit the catastrophic loss, no updates
SukinoSenze (SukinoSenze)
Mar 11 2020 at 15:35
1 โพสต์
Me too :(

Hits SL for both Set 1 and Set 2.
Looks like COVID-19 and Oil crisis news did it :(

Still looking forward to hearing updates from Goodway team 😄
nick3232
Jun 08 2020 at 18:08
162 โพสต์
fmlbfx2010 posted:
This set hit the catastrophic loss, no updates

nan you show proof
nick3232
Jun 08 2020 at 19:55
162 โพสต์
nick3232
Jun 08 2020 at 19:59
162 โพสต์
nick3232
Jun 23 2020 at 11:53
162 โพสต์
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น