เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

FXMAXIMAL V2.03 - REAL (โดย FXFIM)

กำไร : +2554.88%
ขาดทุนสะสม 6.88%
pips: 1277.0
การเทรด 431
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: 1:500
การเทรด : ไม่ทราบ

FXMAXIMAL V2.03 - REAL การสนทนา

Apr 19, 2017 at 10:37
5,829 การดู
139 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 27, 2014   157 โพสต์
May 02, 2017 at 09:15
no wonder the ea win more than 93%, because it has a very wide stoploss. If the stoploss is hit, i can say most of the profit you have made will be gone.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 13, 2016   27 โพสต์
May 02, 2017 at 12:57
Stop loss appears to be dynamic though, as you can see multiple losing trades closing well before the stop loss.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 27, 2014   157 โพสต์
May 02, 2017 at 17:48
i am going to buy it today and i will backtest it and report to you guys
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 02, 2017   4 โพสต์
May 02, 2017 at 17:48
If stop loss is wide then why DD is only 6%
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 29, 2012   494 โพสต์
May 03, 2017 at 02:15
I think this account hit a big stop loss that is why the vendor doesn't want to update it :-)
There will always some good opportunities , just don't give up
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 25, 2016   25 โพสต์
May 03, 2017 at 06:17
thanks, Sunny Chan, I'm curious how it will work for you...
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 25, 2016   25 โพสต์
May 03, 2017 at 06:21
now... this is interesting: If you go to https://fxmaximal.com/ for the first time there's an opt-in pop up that asks for your email address and... There's written 'Fxmaximum', not 'Fxmaximal'.

The domain FXMAXIMUM.COM is registered on 10-apr-2017 at Namecheap... and FXMAXIMAL.COM on 10-apr-2017 at - you guess it - Namecheap. (both anonymously)

So, let's go to FXMAXIMUM.COM, what do we find? Almost the same page as FXMAXIMAL.COM but... With a screen shot of this page: https://www.myfxbook.com/members/Petter01/adaptivetraderpro-real/1869929

Well, I don't know if the EAs offered on those two pages are the same but my trust in this vendor doesn't actually grow.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 27, 2014   157 โพสต์
May 03, 2017 at 06:30
harisx32 posted:
If stop loss is wide then why DD is only 6%
dynamic stoploss as stated above
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 13, 2016   27 โพสต์
May 03, 2017 at 06:49
@Sunnyday which broker will you be using? I have just set it up on Global Prime. It took a bit of back and forth over the last day or so to get it set up, that was probably more my fault than his.

I'm thinking that because it uses the dynamic stop, it rarely ever, if ever actually gets to triggering the original SL, so the DD is reduced.

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 26, 2016   7 โพสต์
May 03, 2017 at 06:51
Sunnyday posted:
i am going to buy it today and i will backtest it and report to you guys

waiting for your good news.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 13, 2016   27 โพสต์
May 03, 2017 at 06:55
Here is a link to the same account but this one is verified and trading privileges. Bit of MYFXBook newbie.

https://www.myfxbook.com/members/Jettisonman/valitrader-fxmaximal/2100196
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 13, 2016   27 โพสต์
May 03, 2017 at 06:56
johntrung posted:
I think this account hit a big stop loss that is why the vendor doesn't want to update it :-)

They haven’t updated because the system sustained losses of around $20000 when the Euro gapped over the French election preliminaries weekend. They had sell trades open just before close of trading Friday on EUR/GBP and EUR/AUD. I'm not going to be letting this trade over the weekend. Turning off AutoTrading on Friday morning and I'll close any open trades manually.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 26, 2016   7 โพสต์
May 03, 2017 at 07:07
Sunnyday posted:
harisx32 posted:
If stop loss is wide then why DD is only 6%
dynamic stoploss as stated above

please keep us posted the result sunny.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 13, 2016   27 โพสต์
May 03, 2017 at 07:07
UsY4dEH4GLuD posted:
now... this is interesting: If you go to https://fxmaximal.com/ for the first time there's an opt-in pop up that asks for your email address and... There's written 'Fxmaximum', not 'Fxmaximal'.

The domain FXMAXIMUM.COM is registered on 10-apr-2017 at Namecheap... and FXMAXIMAL.COM on 10-apr-2017 at - you guess it - Namecheap. (both anonymously)

So, let's go to FXMAXIMUM.COM, what do we find? Almost the same page as FXMAXIMAL.COM but... With a screen shot of this page: https://www.myfxbook.com/members/Petter01/adaptivetraderpro-real/1869929

Well, I don't know if the EAs offered on those two pages are the same but my trust in this vendor doesn't actually grow.

Well picked up. Going by the account name Adaptivetraderpro, you can find this website https://adaptivetraderpro.com/ which also brings you back to the same MyFXBook account. Looking at the history of the strategy it doesn't appear to be the same EA.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 29, 2012   494 โพสต์
May 03, 2017 at 08:28
very shady
There will always some good opportunities , just don't give up
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 10, 2017   7 โพสต์
May 03, 2017 at 14:26
yes. tat is why i highlighted seems to be same EA but changed name due to some issues or something.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 18, 2016   31 โพสต์
May 03, 2017 at 14:55
Sunnyday posted:
i am going to buy it today and i will backtest it and report to you guys
please give us your monitoring or backtests pics ;-)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 27, 2014   157 โพสต์
May 04, 2017 at 06:14
sorry guys i need to buy it tomorrow because of the issue of my credit card, i promise will keep you guys updated.
As far as i know it is not a trade copier, it is actually an EA. The stoploss is adjustable, it also have trailing stop.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 10, 2017   7 โพสต์
May 04, 2017 at 07:12
careful, i suggest to start ur EA after french election in case..
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 27, 2014   157 โพสต์
May 04, 2017 at 07:14
i just bought it and backtested it, but sorry it is not as expected. Performance is not good, i won't use it myself, wasted my money.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ