เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

fxopen (โดย huijindanet )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

fxopen การสนทนา

huijindanet
Apr 18 2015 at 04:09
24 โพสต์
huijindanet
May 13 2015 at 02:08
24 โพสต์
5月8日英国大选未提前关闭EA,交易产生巨大滑点,以后要避开新闻交易
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น