เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

GFX Money (โดย SL Money )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

GFX Money การสนทนา

SL Money (sajithranga)
Nov 20 2013 at 12:21
43 โพสต์
SL Money (sajithranga)
Nov 20 2013 at 12:21
43 โพสต์
SL Money (sajithranga)
Nov 21 2013 at 14:38
43 โพสต์
SL Money (sajithranga)
Nov 25 2013 at 15:55
43 โพสต์
SL Money (sajithranga)
Nov 29 2013 at 13:59
43 โพสต์
looking for stable Profit ? Subscribe 'GFX Money' https://www.mql5.com/en/signals/17864

by 06/12/2013 upwards signal will be 30 Credit per month. subscribe before and get one month free.
SL Money (sajithranga)
Dec 05 2013 at 08:50
43 โพสต์
Dear Subscriber, what is your opinion about '30 Credit per month' ?
SL Money (sajithranga)
Dec 13 2013 at 15:31
43 โพสต์
once again. i decided to give this signal for free some times, but its depend on your encouragement
https://www.mql5.com/en/signals/17864
SL Money (sajithranga)
Dec 19 2013 at 17:03
43 โพสต์
SL Money (sajithranga)
Dec 22 2013 at 12:59
43 โพสต์
SL Money (sajithranga)
Dec 23 2013 at 20:47
43 โพสต์
trading will very slow during this period, because of the market condition.be Patient
SL Money (sajithranga)
Dec 28 2013 at 16:04
43 โพสต์
Recommended leverage (the same as of the Master Account)

Recommended deposit at a load of 95% or Select your own load,

300$ or Equal to USD Cents

Preferred Any Broker

Expected average growth: 40% + per month

Expected max. Peak-to-Valley Drawdown: 40%

Avg Trade Length 8h

Manual Trading based on H1,D1 Chart

https://www.mql5.com/en/signals/17864
SL Money (sajithranga)
Jan 04 2014 at 14:48
43 โพสต์
SL Money (sajithranga)
Jan 08 2014 at 13:44
43 โพสต์
SL Money (sajithranga)
Jan 19 2014 at 15:00
43 โพสต์
Recommended leverage (the same as of the Master Account)

Recommended deposit at a load of 95% or Select your own load,

300$ or Equal to USD Cents

Preferred Any Broker

Expected average growth: 40% + per month

Expected max. Peak-to-Valley Drawdown: 40%

Avg Trade Length 8h

Manual Trading based on H1,D1 Chart

https://www.mql5.com/en/signals/17864
SL Money (sajithranga)
Feb 06 2014 at 05:12
43 โพสต์
Darren T (Darren2013T)
Feb 09 2014 at 19:43
80 โพสต์
Can you provide free 1 month service first before i subscribe your signal ? I think this is good to attract investors.
SL Money (sajithranga)
Feb 24 2014 at 02:14
43 โพสต์
SL Money (sajithranga)
Feb 26 2014 at 19:08
43 โพสต์
Billy Chan (chanbill)
Mar 02 2014 at 08:06
20 โพสต์
nice system.
do you offer managed account or pamm account?
SL Money (sajithranga)
Mar 02 2014 at 09:24
43 โพสต์
not yet. but in near future i will be able offer
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น