เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

GP XF Olympic (312)

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

GP XF Olympic (312) การสนทนา

Another Brian (AnotherBrian)
Jun 23 2014 at 00:27
74 โพสต์
June 22 - closed a basket that was in drawdown by mistake. Woops. No problem, EA should have no problem making this back.
Risk increased to 4%.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น