เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Green Pocket Risk Free Project - Limited Group - High Risk Strategy (โดย yono )

กำไร : -86.42%
ขาดทุนสะสม 98.55%
pips: 3844.3
การเทรด 1565
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: 1:500
การเทรด : คู่มือ

Green Pocket Risk Free Project - Limited Group - High Risk Strategy การสนทนา

extra4x
Dec 11 2015 at 14:33
55 โพสต์
greenpocket posted:
extra4x posted:
greenpocket posted:
extra4x posted:
I already have an account with FBS with other IB, can i join your project?

No, I'm sorry, the risk free initial funds protected guarantee project only available to them who registered under my IB

Are there any solutions for this case?

Try to contact FBS customer service asking for help moving your account under my IB greenpocketsystem, it should be easy because i have a client with same problem which successfully moved under my IB 😄

Done, i funded my account today, hope for the best

Thank you
yono (greenpocket)
Dec 11 2015 at 23:08
75 โพสต์
You are welcome 😄
yono (greenpocket)
Dec 13 2015 at 02:45
75 โพสต์
Updating rules :

1. Register under my IB and deposit minimum $1000 to get initial protection funds guarantee up to $5000 per client
2. All orders from clients trading account will be coppied from my trading account, i will provide the VPS
3. 30% performance fees from profit generated will be calculated at the end of months and must be paid manually by clients
4. If stop out happen (only if stop out happen) I will compensate all clients fund, for these purpose i will allocate my personal fund for 50K total
5. I will close this project from participating after 50K total clients fund fulfilled

Lets taste profit together

Send your request to join by email to get my IB link and get more details

Regards,
Yono
email : [email protected]
skype : greenpocketsystem
Justice
Dec 13 2015 at 11:00
34 โพสต์
About funds protection guarantee up to 5K per client, is that mean maximum deposit by client limited to 5K only? what if i want more profit and deposit with 10K or more?
yono (greenpocket)
Dec 14 2015 at 05:58
75 โพสต์
Justice posted:
About funds protection guarantee up to 5K per client, is that mean maximum deposit by client limited to 5K only? what if i want more profit and deposit with 10K or more?

No i do not limit your deposit but remember that maximum loss compensation is 5K, so the rest loss will be your own risk, better not do that
Justice
Dec 15 2015 at 11:53
34 โพสต์
my account ready, very nice support, thanks😄
EquityArtistry
Dec 15 2015 at 13:10
45 โพสต์
Justice posted:
my account ready, very nice support, thanks😄

Really? Could you link it under your portfolio and show us the nice profits it's making as well. I could use your account as a reference to decide if i should make an investment too. 😄
Justice
Dec 15 2015 at 14:05
34 โพสต์
EquityArtistry posted:
Justice posted:
my account ready, very nice support, thanks😄

Really? Could you link it under your portfolio and show us the nice profits it's making as well. I could use your account as a reference to decide if i should make an investment too. 😄

Really? Why should i do that?
I don't care about you or anyone else decision
i just want to thank the trader for his nice support, that's alll
I just joined today anyway, so if you really need that portfolio just asked someone else who have history for a month or two with him, ask politely might help, good luck
EquityArtistry
Dec 15 2015 at 15:10
45 โพสต์
Justice posted:
EquityArtistry posted:
Justice posted:
my account ready, very nice support, thanks😄

Really? Could you link it under your portfolio and show us the nice profits it's making as well. I could use your account as a reference to decide if i should make an investment too. 😄

Really? Why should i do that?
I don't care about you or anyone else decision
i just want to thank the trader for his nice support, that's alll
I just joined today anyway, so if you really need that portfolio just asked someone else who have history for a month or two with him, ask politely might help, good luck


Well, that just proves a case of a scam artist utilising multiple identities in the pretext of being a client to lure unsuspecting victims. 😀

You really think I care about your POS account? I only wanted to confirm if this moniker (Justice) is yours too or a genuine client and such a polite answer confirmed it all. Now I know there are at least 4 monikers this scam artist uses. So, go ahead and block me. 😀
yono (greenpocket)
Dec 15 2015 at 16:12
75 โพสต์
@EquityArtistry

Oh my God, i bet you are another desperate man who lost money because of someone trading (I saw it on your portfolio) and spit out your anger here in my thread??? thank you for that

May i ask you why you so mad with my project? did i scam you?
Did I took someone money here? if there anyone have experience got scam by me please speak free here i don't mind at all, i don't want to block your freedom to speech 😄

so, with this polite answer to you (just like my polite answered to justice) will make you become me now???

Regards


Justice
Dec 16 2015 at 07:34
34 โพสต์
ow ow i see now, sometimes it happen with some traders who can not afford to loose his money became a hater
EquityArtistry
Dec 16 2015 at 07:47
45 โพสต์
For those who intend to invest in this con man, be forewarned..

This con man always uses a FBS cent account to delude others into believing that it's a standard account, given that Myfxbook doesn't indicate cent account for this particular broker, he capitalised on this.. This is his previous account under another moniker. The trading style and system is absolutely the same as Green Pocket. He hid the balance because he kept topping up the account to prevent it from getting blown when he started getting into a huge drawdown. It's just cents, so it's easy.

https://www.myfxbook.com/members/bansostra/profit-collectors-consistent-profit-strategy/1243785

Below is the only remaining account where he had lured unsuspecting victims into depositing hefty real dollars. 2 other accounts had blown and were deleted to hide his failures.

https://www.myfxbook.com/members/bansostra/wise-invest-mam/1266223

He would most probably delete those 2 accounts, but my task here is complete. Anyone still want to invest in this con man? That's your call.
yono (greenpocket)
Dec 16 2015 at 07:58
75 โพสต์
so, now you speaking other trader as mine? wow, you really need medicine
Justice
Dec 16 2015 at 22:38
34 โพสต์
agree, maybe his lost with other trader made his mind loss too
yono (greenpocket)
Dec 19 2015 at 00:08
75 โพสต์
It may possible one person can create myfxbook identity/username more than one (because no need passpor/national ID to create it) but he forgot something that identity on broker can not be faked!! impossible 1 person to create 2 identities especially IB identity with FBS and by the way i do not hide my balance since beginning so anyone can see there will be no topping up on my account when DD happen
Trading need risk management, to handle the risk i use hedging or stop loss not topping up (i'm sure my clients will realize it well because they experienced it live, not a desperate stranger that never became my client act like know my trading system well)
 
yono (greenpocket)
Dec 19 2015 at 00:23
75 โพสต์
Difficult trading situation this week, hope we will get better result next week

yono (greenpocket)
Dec 20 2015 at 02:25
75 โพสต์
Updating rules :

1. Register under my IB and deposit minimum $1000 to get initial protection funds guarantee up to $5000 per member
2. All orders from members trading account will be coppied from my trading account, i will provide the VPS
3. If stop cut happen (only if stop out happen) I will compensate all clients fund, for these purpose i will allocate my personal fund for 50K total
4. To give more benefits and convenience for both trader and clients, 30% performance fee from profit will be calculated when 100% profit generated by members or whenever members made profit withdrawal before 100% profit generated, fee must be paid manually by members
5. I will close this project from participating after 50K total clients fund fulfilled

Performance so far :Feel different way to earn profit with us

Send your request to join by email to get my IB link and get more details

Regards,
Yono
email : [email protected]
skype : greenpocketsystem
yono (greenpocket)
Dec 20 2015 at 02:31
75 โพสต์
Updating rules :

1. Register under my IB and deposit minimum $1000 to get initial protection funds guarantee up to $5000 per member
2. All orders from members trading account will be coppied from my trading account, i will provide the VPS
3. If stop cut happen (only if stop out happen) I will compensate all clients fund, for these purpose i will allocate my personal fund for 50K total
4. To give more benefits and convenience for both trader and clients, 30% performance fee from profit will be calculated when 100% profit generated by members or whenever members made profit withdrawal before 100% profit generated, fee must be paid manually by members
5. I will close this project from participating after 50K total clients fund fulfilled

Performance so far :Feel different way to earn profit with us

Send your request to join by email to get my IB link and get more details

Regards,
Yono
email : [email protected]
skype : greenpocketsystem
yono (greenpocket)
Dec 20 2015 at 05:09
75 โพสต์
i just wondering why interest decision by Fed last week didn't trig market volatile...
yono (greenpocket)
Dec 20 2015 at 05:13
75 โพสต์
seem market will calm until the end of december
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น