เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

GridderEA (28 Pairs) Blocked by broker (โดย Nikolaos )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

GridderEA (28 Pairs) Blocked by broker การสนทนา

Nikolaos (Pannik)
Nov 02 2017 at 15:59
126 โพสต์
MultiPair expert. Trade all pairs of 1 chart.

ไฟล์แนบ :

Consistency and discipline contribute to success.
Nikolaos (Pannik)
Nov 15 2017 at 15:48
126 โพสต์
Acount has canceled from broker. I can't manage account, I can't open new account!
Maybe I'll start new account with other broker.......
Consistency and discipline contribute to success.
sirius1fx (sirius1fx)
Nov 16 2017 at 02:10
348 โพสต์
wack bro was enjoying this algo , please put on another account
if you follow the flock like sheep you always end up stepping in shit!
Nikolaos (Pannik)
Nov 16 2017 at 07:50
126 โพสต์
Hello,

I started yesterday when the broker restricted my access to the old account, a new account to a different broker (tickmill).

Best Regards
Consistency and discipline contribute to success.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น