เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Hamster Turbo Neat (โดย Aleksey )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Hamster Turbo Neat การสนทนา

Aleksey (Aleksey1976)
Aug 27 2020 at 06:17
107 โพสต์
Manual trading system.

I open 1-2 orders per day, when there are trading conditions for this.

All trade orders are protected by stop loss.

Martingale is not used.

https://www.mql5.com/en/signals/817414

Aleksey (Aleksey1976)
Aug 28 2020 at 05:15
107 โพสต์
Aleksey (Aleksey1976)
Sep 03 2020 at 10:43
107 โพสต์


https://www.mql5.com/en/signals/817414

Manual trading system.

I open 1-2 orders per day, when there are trading conditions for this.

All trade orders are protected by stop loss.

Martingale is not used.

Aleksey (Aleksey1976)
Sep 04 2020 at 18:38
107 โพสต์
Aleksey (Aleksey1976)
Oct 15 2020 at 04:34
107 โพสต์
rosellemunsays
Oct 26 2020 at 05:40
27 โพสต์
The stats look good. You’ve won 182 out of 234 which is about 78% so that seems okay. You don’t have to worry since all trades are protected by stop loss.

Barbara Wright (barbarawright)
Oct 26 2020 at 06:24
37 โพสต์
It’s such a nice graph! I would like to get trading signals from you.

Aleksey (Aleksey1976)
Oct 26 2020 at 10:45
107 โพสต์
barbarawright posted:
It’s such a nice graph! I would like to get trading signals from you.

Hello you can copy trade

Gleywilleyy
Dec 03 2020 at 09:50
47 โพสต์
The stats are good. But the only thing that I feel is that you are risking too much by using 1:500 leverage.

Aleksey (Aleksey1976)
Dec 03 2020 at 10:13
107 โพสต์
I closed the account, I will return to trading after the new year.
I will open an account from 1: 100

Kylealker87
Dec 09 2020 at 09:41
34 โพสต์
It looks like a profitable system. I am surely going to copy your trade.

Aleksey (Aleksey1976)
Dec 09 2020 at 09:57
107 โพสต์
I will be waiting for you after the New Year holidays.

Aleksey (Aleksey1976)
Jan 04 2021 at 12:23
107 โพสต์
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น