เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

IC Sakura New (VPS)

ผู้ใช้ได้กำหนดให้กลยุทธ์เป็นแบบส่วนตัว

IC Sakura New (VPS) การสนทนา

Vitali (vetallnemo)
Jan 14 2021 at 16:35
7 โพสต์
Friends! Hello everyone!

We present to your attention our new promising development, the updated torus algorithm EA Sakura New. Trading is carried out mainly during the Amercan and Asian trading sessions.


starlavey
Jan 22 2021 at 11:29
15 โพสต์
I don’t think that any time is good or bad for trading. When you have the money, you can make your investment and make profits.

carolehaye
Feb 08 2021 at 05:36
18 โพสต์
You can keep trading at any time that suits you well. There is no particular or right time for trading as such.

yiocarum
Feb 17 2021 at 04:51
13 โพสต์
Looks impressive. What strategy did you use for this system, if you don’t mind telling?

arildbull
Mar 03 2021 at 09:31
23 โพสต์
I like your system even with a high leverage like the one you used here. Good work.

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น