เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

InfinityEA_v7_MAN (โดย Infinity EA Robot )

กำไร : +309.24%
ขาดทุนสะสม 62.38%
pips: 1043.0
การเทรด 2287
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: 1:400
การเทรด : อัตโนมัติ

InfinityEA_v7_MAN การสนทนา

fhhamoud
Jul 10 2016 at 06:17
105 โพสต์
1) there is NO SL?
2) why the lots sizes are hidden?
fhhamoud
Jul 10 2016 at 21:00
105 โพสต์
looks like martingle! am i right?

again

1) there is NO SL?
2) why the lots sizes are hidden?
nadanadya
Jul 10 2016 at 22:20
23 โพสต์

Dear Fhhamoud
You are a good observer
Yes, it is clearly martingale.
Then , what explanation you want from vendor ?
All he can say, it is a martingale
But now their are 2 good questions :-
1 - Does this EA work only on eurusd ? or can trade other pairs too ? and if can trade other pairs ? what are those other pairs ?
2 - The price he sells this EA is very very expensive to martingale EA, as hundreds of martingale EAs available for free, and available also for very little money, then, why he asks very very expensive price for this EA ?
Hope we get an answer from him
Infinity EA Robot (infinityearobot)
Jul 10 2016 at 22:37
19 โพสต์
Hello traders,

Thank you very much all msg!

InfinityEA Forex Robot, is a system based on price action that performs scalp and daytrade orders throughout the day.
With InfinityEA you have capital management, risk management, three levels of trailing stop, News filter based on ForexFactory Calendar.

We get many msg every single day saying: this is martingale, this is grid, this edge and etc.
THIS IS NOT ABOUT MARTINGALE, GRID OR HEDGE!
Go into MQL5 and search for martingale systems, you'll see the diference.

All the best,
4XSA
Jul 15 2016 at 05:38
12 โพสต์
Why is this account not fully verified. And for such an expensive grid EA as i can see on the website takes out more trades up to at least 6 levels with no tp and sl

I dont want to show the link to prove its a grid same as lion fx because then it will be removed like the others.

Looks like the same EA from Lion fx trader that's just unlocked the time control and limited it to max trades

https://www.myfxbook.com/members/lionfxtrader/lion-fx-trader/1534832

ไฟล์แนบ :

Infinity EA Robot (infinityearobot)
Jul 15 2016 at 14:25
19 โพสต์
are you joking?

ask for myfxbook, we don't handle that
4XSA
Jul 16 2016 at 04:43
12 โพสต์
infinityearobot posted:
are you joking?

ask for myfxbook, we don't handle that

No i'm serious.

https://www.myfxbook.com/help#help_35
Verifying my track record (MetaTrader 4)
Since performance can be easily manipulated with MetaTrader accounts, we have created an automatic verification system.
The verification system will automatically check and eliminate any discrepancies, restore missing data, and recalculate your account.


You charge $600 for EA and hide everything.

Why is so many people blocked on this forum like fhhamoud and 8 others... what do you have to hide if you charging $600


Magixs (Magiic)
Jul 16 2016 at 06:11
435 โพสต์
Looks like nice gains, track record has been verified, if you had it on a 5k account you would have been down 650 for 6k return.
Infinity EA Robot (infinityearobot)
Jul 16 2016 at 12:45
19 โพสต์
This is ridiculous, nobody can manipulate MT4 and this is our accounts and our money, so if we wanna hide something, it's only for privacy.
Yes, that's correct, the price is $599 this month and next month will be $899.
We're blocking everyone that is promoting fullish here. If you have any doubt, we have chat and email support.

4XSA posted:
infinityearobot posted:
are you joking?

ask for myfxbook, we don't handle that

No i'm serious.

https://www.myfxbook.com/help#help_35
Verifying my track record (MetaTrader 4)
Since performance can be easily manipulated with MetaTrader accounts, we have created an automatic verification system.
The verification system will automatically check and eliminate any discrepancies, restore missing data, and recalculate your account.


You charge $600 for EA and hide everything.

Why is so many people blocked on this forum like fhhamoud and 8 others... what do you have to hide if you charging $600


Infinity EA Robot (infinityearobot)
Jul 17 2016 at 15:40
19 โพสต์
ALERT!
Many scammers are using fake profiles, similar profiles, similar names and showing our results to sell hacked and cracked systems. Even here in Myfxbook, they're giving us bad votes, promoting fake discussions to bring people to their profiles and them sell other systems.
By the way, those people blocked here, never got our systems or services, they only wanna promote bad discussions here.
We won't tolerate this and sure we'll block all of them. If you have any doubt or question, feel free, you're welcome to contact us using our official channels (email or chat). We're so sorry for any incovinience.
Profit 4 ever (Forex4goodliving)
Jul 18 2016 at 05:53
9 โพสต์
To : 4XSA
Thank you for your post
I was the first one who blocked here by this EA provider, then he blocked many others
I see now they unblocked us after your post , we have to thank you for that
This EA provider , maybe they are new to business, they think when they block people , this will make them successful
They do not know , this action against their business totally
NOW ONLY, they unblocked me, I hope they unblocked others too.
Everything you mentioned is correct, we wanted to mention also, but they blocked us very early to stop me from giving any comments about their EA.
If they charge usd 600.00 for their EA, which is the highest price ever for any EA in the market, they should NOT hide any information, they should NOT block any member , they should reply to any comment of anyone about their product.
ALSO, they removed their account from myfxbook from their site, they made it private , and kept only account on (fxblue) which is a fake site, no one trust (fxblue).
Also, they removed their signal from MQL5
They do not want others to discover all details of their EA
What they do is completely against their business, but they do not understand this,
I hope now they understand .
I tell them now the following :
We are not against you, we wish you to succeed,
But when you charge usd 600.00 for your EA, do not expect that people will buy it blindly
You know this forex market is full or scammers, specially in the field of software, like EAs
Before buying we should ask and know everything about the product
Instead of blocking people, you just explain with proof
You should be keen to show others all specifications of your product
If I want to buy a car, I will not buy it just because it has a nice colour, but I have to know each and everything about the performance of this car. Same when I want to buy an EA
Every EA provider, talks about his EA, as if it is the holy gril, while experience shows , it is not
I HOPE YOU BECOME MORE OPEN TO OTHERS AND ACCEPT CRITISIZM, AND REPLY WITH EXPLANATION TO CUSOMERS
araychev
Jul 20 2016 at 06:28
9 โพสต์
now the trades are verified, so please let the guys show us what they do.. For sure they can prove their work with real data, seems interesting expert logic!
Infinity EA Robot (infinityearobot)
Jul 25 2016 at 23:24
19 โพสต์
Ashish Singh (hthsdm)
Aug 03 2016 at 05:56
4 โพสต์
These guys are biggest fraud i ever seen this is just a ordinary grid system which will blow your account in just 200-300 pip move and these guys are manually closing their trades and making us fool that ea is very intelligent. I lost my 2000$+ 200$ EA price. Just spread this message as much as u can to save innocent new traders.

Thanks
To Be counted in 5% people who are really earning from Forex
Infinity EA Robot (infinityearobot)
Aug 03 2016 at 12:35
19 โพสต์
Ashish, you're a lier, sorry to say this here.

hthsdm posted:
These guys are biggest fraud i ever seen this is just a ordinary grid system which will blow your account in just 200-300 pip move and these guys are manually closing their trades and making us fool that ea is very intelligent. I lost my 2000$+ 200$ EA price. Just spread this message as much as u can to save innocent new traders.

Thanks
teodosy87
Aug 03 2016 at 20:58
12 โพสต์
Ashish Singh obviously you do not know which EA you are talking about. This EA Costs $599 and life time version $899. So then how you bought it for $200 and from whom ?
araychev
Aug 04 2016 at 06:00
9 โพสต์
very good EA, IF the market is calm and IF there ARE reverse moments. If the trend continue, it may wipe your account. There is a lot of improvements that can be made in order to make it really, really better! You may earn a lot of money with it, but be warned for crazy market conditions and you put all on risk! See picture attached!

ไฟล์แนบ :

Magixs (Magiic)
Aug 04 2016 at 06:02
435 โพสต์
casual 65x the starting size..
teodosy87
Aug 04 2016 at 09:07
12 โพสต์
Isn't It the EA trade only EURUSD on your picture it shows audcad?
Infinity EA Robot (infinityearobot)
Aug 04 2016 at 12:28
19 โพสต์
It's very interesting to get a report from a scammer here.

araychev posted:
very good EA, IF the market is calm and IF there ARE reverse moments. If the trend continue, it may wipe your account. There is a lot of improvements that can be made in order to make it really, really better! You may earn a lot of money with it, but be warned for crazy market conditions and you put all on risk! See picture attached!

ไฟล์แนบ :

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น