เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Jack's Algo Trading Journal (โดย FXGearsDOTcom )

กำไร : +52.98%
ขาดทุนสะสม 34.21%
pips: -264.9
การเทรด 1949
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: 1:100
การเทรด : อัตโนมัติ

Jack's Algo Trading Journal การสนทนา

unclesu
Nov 25 2012 at 06:51
4 โพสต์
Good luck jack! Rooting for you here (unclesu from FF)
FXGearsDOTcom
Nov 25 2012 at 20:33
18 โพสต์
unclesu posted:
Good luck jack! Rooting for you here (unclesu from FF)

Thanks! :)

It's just an experiment since I don't consider myself a seasoned automated systems developer. I'm hoping my amature coding skills combined with a very good track record of successful manual trading can preform well.

Hence the lower starting account balance, but if things continue as good as they've been so far I might bump that up quite a bit.

Cheers!
FXGearsDOTcom
Nov 25 2012 at 20:33
18 โพสต์
Also, quick overview for people who haven't read the automated trading journal on ForexFactory (where this account was birthed:)

https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=391701


* Strategy was created on my own from scratch.
* Used code snippits from around the net to help develop faster.
* Not a coder by trade, only had some scripting experience from my old IT career and a few self-interest courses in Python to fall back on.
* Absolutely no martingale or other risky betting methods are in use, account and capital preservation are key and the algo will bail on a trade that isn't working out. Size and risk are done dynamically by the Algo, and never increase with drawdown (only increase size as the account grows.)
* The algo is not for sale and there is zero commerical intent with this published record. I'm only useing MyFXBook for analytics and to provide a transparent (3rd party confirmed) record for my journal.

Cheers all!
FXGearsDOTcom
Apr 17 2013 at 01:45
18 โพสต์
Incorrectly set the risk on a new strategy I just enabled for AUDUSD. So the larger gains in the last two days should have been less than half of the profit made.

I was on the right side of the trade results, but had they gone south, it would have hurt. :S

I also have refined the EURUSD strat (well, two of them) and am re-enabling them (I had one running for a bit before, I think it pretty much broke even but took a few more losses in a row than I was expecting so I pulled it to evaluate what might be different between my testing results and live.) By week's end both will be running full steam alongside the new AUDUSD strat.

The strategy I was running on AUDNZD became over-optimized. I had refined it down to a perfect blend, and it performed really well, then it just spun it's wheels for three weeks straight.. gaining ~3%, losing ~3%, gaining it back.. no progress, no constant and steady equity increase like before the first big dip. Curious as to why, I ripped the last 4-5 months of tick data from two different sources and ran my strategy configurations against it. Unlike in the past, it didn't show nearly as promising results. Either I entirely over-optimized (which I've read can be a problem) or the market has simply become more efficient and I can't exploit the same property in that pair anymore. I'm hoping it's not the ladder. :S

So for now, AUDNZD is shelved until I feel confident in it again. I'll be focusing on recent price data to do my testing, and making sure any changes I make also fair well over the last 3+ years. If I can get it kicking ass again I'll put it back on live, twas the strategy that started this journey into algo trading after all.

New journal will be posted on a new site, info coming soon. The people behind ForexFactory do not seem to like me so I feel it's best to move my journal elsewhere.

Hope everyone is kicking ass and taking pips! :)
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น