เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Linorth MAM Account (โดย Linorth )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Linorth MAM Account การสนทนา

Linorth
Jul 28 2019 at 21:12
8 โพสต์
For some reason the previous TE I made for this account showed a false number for my DD, so I had to delete and reopen this TE again. which is why the link has changed.


Just FYI: This is a MAM account I'm managing with a super low-risk system I have developed myself.
Annual goal of the account is anywhere between %50 to %100 return on investments, while maintaining a drawdown below %10 at all times.

You can learn more about my account management services here: https://linorth.com/mam-accounts/

Become good at making money and you never need to become good at anything else
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น