เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Linorth.com (โดย Linorth )

ผู้ใช้ได้กำหนดให้กลยุทธ์เป็นแบบส่วนตัว

Linorth.com การสนทนา

Linorth
Jan 05 2021 at 12:16
8 โพสต์
Hello everyone,

I've been working on developing a trading system that can help people who want to add trading as a side hustle to earn some extra income without it interfering with their day jobs!

This is the system I have developed,. for the past 6 months have been averaging 4.4% with a drawdown of only 3.2%!

I opened the balance and lot size to public so everyone can see there is no funny business going on here. 130 trades with a total lot volume of 1.4 standard lot (almost all positions 0.01 volume!)

the system is low-risk, low-maintenance (requires a check every 8 to 12 hours!) and is a decent method for trading as a side hustle!

if you are interested to learn more about it, head over to my website (Linorth.com) and join the newsletter at the bottom of the homepage. I'm going to send out a newsletter at the end of January about this system and how you can use it for your trading.

Regards
-Linorth

Become good at making money and you never need to become good at anything else
starlavey
Feb 02 2021 at 05:29
15 โพสต์
I think it is a great idea. I hope you develop a successful system soon. Good luck to you.

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น