เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

macdoug2 (โดย macdoug )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

macdoug2 การสนทนา

MarginCall
Jun 11 2010 at 21:22
45 โพสต์
Good luck MACDoug. This time you will create awesome balance chart ;)

macdoug
Jun 17 2010 at 03:18
21 โพสต์
Thank you very much for the vote of confidence

speki
Dec 09 2010 at 21:00
735 โพสต์
Good to see you back in the saddle.Surround yourself with people whose eyes light up when they see you and who have no agenda for your reform.
macdoug
Dec 11 2010 at 08:39
21 โพสต์
quiet a fanfare! I wasnt expecting that - thanks spekitox

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น