เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

MBot Scalping Robot (โดย forex_trader_261691)

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

MBot Scalping Robot การสนทนา

Jul 11, 2015 at 08:35
1,387 การดู
27 Replies
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 11, 2015 at 08:41
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 12, 2015 at 11:56
+2438.0% profit in REAL Account within 2 weeks FULLY Verified
ForexMasterATM
forex_trader_232254
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 17, 2015   53 โพสต์
Jul 12, 2015 at 13:42
Удивил на демке.... На реале слабо?
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 13, 2015 at 08:37
54% profit on first day in FxChoice REAL Account
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 13, 2015 at 15:45
2865.75%% profit in REAL Account Fully Verified within 16 days
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 14, 2015 at 09:36
3000% profit in REAL Account within 17 days.....FULLY Verified!!!!!
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 15, 2015 at 08:15
3000% profit in REAL Account within 18 days.....FULLY Verified!!!!!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 12, 2015   2 โพสต์
Jul 15, 2015 at 10:35
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 16, 2015 at 09:01
+4217.75% profit in REAL Account within 3 weeks..... FULLY Verified!!!
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 16, 2015 at 20:28
4000% profit in REAL Account within 3 weeks...FULLY Verified!!!!
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 17, 2015 at 13:15 (แก้ไขแล้ว Jul 17, 2015 at 13:16)
4000% profit in REAL Account within 3 weeks...FULLY Verified!!!!

Our website:
https://www.ammyscalper.com/
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 04, 2015   31 โพสต์
Jul 17, 2015 at 18:45
and once again...so much advertising posting...i have no idea how will buy...
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 03, 2010   696 โพสต์
Jul 17, 2015 at 19:17
Mbotfxea posted:
4000% profit in REAL Account FULLY Verified

'Demo (USD), IC Markets,'

😈😈
PAMM MANAGER // Professional Fund Manager
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 18, 2015 at 15:42
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 20, 2015 at 08:40
4000% monthly return in REAL Account..FULLY verified!!!!
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 21, 2015 at 14:18
4000% profit in REAL Account within 4 weeks...FULLY Verified!!!!
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 22, 2015 at 07:44
4000% profit in REAL Account in 1st month...FULLY verified!!!!
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 22, 2015 at 19:22
+159498.8% profit within 4 months
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 23, 2015 at 08:29
+4655.25% profit in REAL Account in 1st month...FULLY verified!!!!
Mbotfxea
forex_trader_261691
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   60 โพสต์
Jul 23, 2015 at 12:02
Just crossed 5000% in REAL Account within 1 month..FULLY verified!!!!
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ