เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

MH Real USD 100 (โดย Dian Wahyudi)

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

MH Real USD 100 การสนทนา

Jan 12, 2021 at 01:35
275 การดู
3 Replies
Dian Wahyudi (Timesquarejkt)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 16, 2017   10 โพสต์
Jan 12, 2021 at 01:46
MH Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS. This ea uses martingale and hedging strategy. The system does not involve stop loss.

Minimum balance required : Minimal deposit $100

MH Expert Advisor works for this:

Currency pairs: EUR/USD
Timeframe: M5
Leverage: 1:500

MH Expert Advisor https://www.mql5.com/en/market/product/35685

Parameter settings for this account:

MINIM_DAILY_PROFIT = 10000
BATAS_FREE_MARGIN = 10
JAM_ON = 15
JAM_OFF = 23
HEDGING = true
PARAMETER1 = RSI
PERIOD_RSI = 14
LEVEL_OS = 30
LEVEL_OB = 70
SHIFT_RSI = 1
digit_belakang_lot = 2
lots = 0.01
USE_COMPOUND = true
KETAHANAN = 13333
tp_in_money = 999999
TP = 20
SL = 0
USE_MARTY = true
range = 20
multiplier = 1.5
MAX_OP_BUY = 2
MAX_OP_SELL = 2
MagicNumber = 12345
Slippage = 3
Dian Wahyudi (Timesquarejkt)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 16, 2017   10 โพสต์
Jan 22, 2021 at 12:46
joastdaffy posted:
I never trusted demo trading before. But looking at your charts gives me the confidence that I can give it a try. I just need a suggestion. Should I create my system alone or do I get help from someone experienced while making settings?
if you have a good system you can use it to make money in forex, if you don't have it you can buy and rent from traders
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 26, 2020   18 โพสต์
Feb 03, 2021 at 04:36
Very good system you have here. Keep sharing more.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 14, 2020   15 โพสต์
Feb 18, 2021 at 05:18
This EA looks promising to me. Thanks for sharing this here.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ