เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

MidRisk_Scalping (โดย Ceofxw20 )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

MidRisk_Scalping การสนทนา

JohnCripto
Feb 23 2021 at 14:14
1 โพสต์
eekpillar
Mar 03 2021 at 11:20
24 โพสต์
You are doing quite well in the market. Did you build the system on your own or is it available in the market?
triticieek
Mar 23 2021 at 09:49
35 โพสต์
1:100 is a pretty safe leverage to use and even your system looks good. The returns are solid too.
Jungle78
Mar 23 2021 at 10:16
104 โพสต์
Nice job my friend is it a available here or ?
marcellamcguire
Apr 06 2021 at 10:04
14 โพสต์
I also like automated systems and this one looks great as well. All the best.
EmilieoFx
Apr 15 at 14:49
16 โพสต์
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น