เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Moe's Pivot Point Trading System (โดย PoundTrader )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Moe's Pivot Point Trading System การสนทนา

Sage Capital (tradert)
Mar 02 2010 at 03:19
5 โพสต์
Hi Moe,
care to share more on your trading system? cheers.
PoundTrader (maurice27)
Mar 02 2010 at 06:56
3 โพสต์
what would you like to know?
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น