เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Mt4-205868-Virtuo (โดย forex_trader_[1539704] )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Mt4-205868-Virtuo การสนทนา

Jorgos (joeypro)
Sep 20 2020 at 08:32
67 โพสต์
Hi, is this Virtuo EA with the martingale stategy?
AlfazHussain
Mar 05 2021 at 10:33
1 โพสต์
joeypro posted:
Hi, is this Virtuo EA with the martingale stategy?
allawson
Apr 05 2021 at 11:21
6 โพสต์
It looks like a perfect system. I just want to be sure that it is worth risking my money with. Please share some more details with me.
amandasaunders
Apr 07 2021 at 11:41
2 โพสต์
It looks like a perfect system. I just want to be sure that it is worth risking my money with. Please share some more details with me.
kendrglover
Apr 22 2021 at 05:27
11 โพสต์
The system seems alright. Could you share some details here?
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น