เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

My investor's account 5 (โดย Vitaliy Berezhnoy )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

My investor's account 5 การสนทนา

Vitaliy Berezhnoy (berezhnoi)
Jan 23 2012 at 15:02
13 โพสต์
Hi,

I am glad to present another one of my investor's accounts, who gave me a permission to make public his account.

Я рад представить своим посетителям мониторинга еще один счет одного из моих инвесторов, который дал мне разрешение выложить счет на всеобщее обозрение.

Regards.

ForexScam
Jan 22 2013 at 14:25
1008 โพสต์
If the Broker is caught for Scamming Traders, and this Guy promotes Managed accounts at a Scam Broker, What does that say about the Guy managing your Money? - https://www.forexpeacearmy.com/public/review/www.forex-mmcis.com

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น