เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

NanoTrader (โดย Bolu )

ผู้ใช้ได้กำหนดให้กลยุทธ์เป็นแบบส่วนตัว

NanoTrader การสนทนา

Bolu (starlimit)
Nov 22 2020 at 19:12
12 โพสต์
This EA trades moderately, drawdown can spike at times. If you are interested, PM me. Take note however you would need to first try it out on your brokers demo account(comes at a cost) before i give you live access to live account. I do not share my live account or clients account information.
TomBrunt
Nov 26 2020 at 14:09
13 โพสต์
It is wonderful that you immediately offer a demo. It's a kind of care about your future clients - and it can definitely catch your attention.
Norman PeLeU (PeLeU_kopa)
Nov 26 2020 at 17:51
11 โพสต์
you do not share live account or clients account information ?
Bolu (starlimit)
Nov 27 2020 at 10:44
12 โพสต์
I would attach a Live account for a week just to show that both demo and Live takes the same trades and gat very similar results. While i have clients, I am not trying to gain more, only those who are okay with what I have shown can request a trial on demo before going live..
Mirakelv
Dec 07 2020 at 08:40
23 โพสต์
Well, the leverage seems to be not huge, but not small, here you need to immediately assess whether this format is suitable for your capital.
Still, the risks haunt us even if we use something really great.
ArakQW
Dec 28 2020 at 12:08
16 โพสต์
I would like to know in more detail for which asset groups your system is designed.
There are no universal strategies.
There are no universal robots.
Everything has a certain function.
Bolu (starlimit)
Dec 28 2020 at 15:14
12 โพสต์
for Major currency pairs... those with the lowest spreads...
Norman PeLeU (PeLeU_kopa)
Dec 29 2020 at 10:05
11 โพสต์
There are no universal robots ???
Everything has a certain function... eXplain
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น