เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

New Age Trading® SwingTrading power (โดย New Age Trading )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

New Age Trading® SwingTrading power การสนทนา

New Age Trading (NewAgeTrading)
Mar 15 2019 at 08:16
73 โพสต์
This system works on one pair EUR-USD.It searches for entries in the end US session. It is not a system that trade every day,it only takes good entries. It can open multiple positions,but each position it will handle separately.For the opening trade it use a trail profit to try to earn the last pip from the trade.

*expected profit monthly:15-70%
*Max drawdown:32% (in very bad times)
*Pairs: EUR-USD
*Minimum balance:$200
*Trading strategy:Swing Trading and it use medium term strategy,Trades can be open for some days.
*Very safe for little and big account.

This system will not trade much,only good signals.Despite the fact that it not trade much,we do have a good profit every month. This signal is especially for long-term profit.

I hope you have a good profit and time with my signal.
NEW AGE TRADING,
Life is falling and rising again at the end you come out stronger.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น