เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Niko (โดย niko1325 )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Niko การสนทนา

Crocodile (Croco_Dile)
Feb 09 2017 at 12:47
281 โพสต์
62% Verlusttrades ist einfach zu viel. Etwas stimmt mit deiner Methode nicht.
Man sollte 75-80% Gewinner haben.

Viel Glück !

Complexity is expensive, inefficient, and ineffective > Crocodile trading
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น