เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Oasis (โดย Oasis_Algo )

กำไร : -4.32%
ขาดทุนสะสม 53.65%
pips: 780.2
การเทรด 613
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: 1:500
การเทรด : อัตโนมัติ

Oasis การสนทนา

Oasis_Algo
Feb 17 at 16:35
6 โพสต์
Let me know what do you think , 3 EA's trading together

triciawilsonn
Feb 26 at 10:18
16 โพสต์
Great to see the use of all these EAs so well! I am still trying to come to a point where my algos give me such results.

Oasis_Algo
Mar 11 at 16:30
6 โพสต์
Keeping the great results..
The market volatility increased more sharp movements = more potential profits

eekpillar
Mar 22 at 06:03
24 โพสต์
Wow! Your system seems to have real potential. Could you tell me more about it here?

Oasis_Algo
Mar 22 at 18:57
6 โพสต์
5 different algos trading mainly on the EUR USD
looking for reversal points.
Backtestd since 2003 with max DD of 40% and it will make 15% per month in the long run

brianna
Apr 06 at 04:30
26 โพสต์
I’m sure you will get better trades on another system. Keep working hard and you’ll get there. Good luck.

karlmartin
Apr 14 at 07:42
10 โพสต์
The EA works so well for you. I hope that it does for me as well. I have been a manual trader but currently planning to automate my system.

pabblo
Apr 18 at 12:29
5 โพสต์
nice looking chart mate
Do you sell the ea? I don't want to buy it

beckybuchanan
Jun 11 at 07:08
8 โพสต์
Would you like to tell me what happened to your system?

beckybuchanan
Jun 11 at 07:15
8 โพสต์
Would you like to tell me what happened to your system?

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น