เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Om Namah Shivay_GUJ (โดย Ankit Joshi )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Om Namah Shivay_GUJ การสนทนา

Ankit Joshi (shivank)
Dec 19 2019 at 12:34
13 โพสต์
Dear Community members,

I would like to share my trading strategy with more than 1 year of track record.

My trading background:
I started investing in equity markets (mainly Nasdaq, S&P 500, and many others) back in 2016. I created python script as well to extract the data from the annual report of listed companies and analyzing them for investment. During this process, I became passionate about various financial instruments for investing such as bonds, ETFs and CFDs. Then, I learned more about CFDs and started forex trading in mid-2018. It was the beginning of my passion in investing field, which included rigorous studying tons of books and other materials on fundamentals and quantitative trading. This work is still continuing up until the present. I am constantly studying and following the market to improve the things to get good returns on capital.

Basic structure of my strategy:
My trading strategy is manual with major forex pairs(mainly: AUD,CAD,CHF,EUR,JPY,NZD,USD and rarely MXN and RUB) along with Gold and Silver. My major trading strategy is based on trend following, however, I also cover different phases of market. I don't trade based on particular time frame but I rarely go below H4 chart and use multi time-frame analysis. My trading style consists of both fundamental and technical analysis. The fundamental analysis helps me in identifying the trend and I decide entry price, target price and stop loss based on technical analysis such as chart pattern. To limit the risk I often do hedging.

Please give your feedback, comments, or suggestion.
Feel free to contact me if you are interested in following/investing/copy this strategy.

Best regards
Shivank


โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น