เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Patient Swing Trading (โดย prakash )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Patient Swing Trading การสนทนา

prakash (prakash104)
Mar 20 2020 at 10:16
21 โพสต์
I started this month with just 200 USD. Corona virus did all harm to human beings, but, not to my account. Finally, got a decent capital with just one month time from 200 USD to 1000 USD due to this corona virus affected markets.


Timothe Bouchard (ratou11)
Mar 20 2020 at 22:40
43 โพสต์
That's great and all, but I'd call it a gamble more than a system or a strategy. Unless your strategy is to wait out until you have another opportunity to make a crazy gamble again.

These strategies usually don't last a year before they burn and crash. Do you intend on maintaining such a risky plan in the future?

prakash (prakash104)
Mar 23 2020 at 09:49
21 โพสต์
Hi Timothe, I will never ever follow such risky plans to increase the capital.This is the last time and I decided that I will follow proper risk management rule and will grow slowly and steadily.

If we maintain such risky plans, then one day all money will be gone.I know that.


Timothe Bouchard (ratou11)
Mar 23 2020 at 16:19
43 โพสต์
Glad to hear you're adapting 😁 Long live strategies with proper risk management!

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น