เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

PriceAction №1 (โดย privatrader26 )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

PriceAction №1 การสนทนา

Pavel
privatrader26
Nov 04 2015 at 02:37
2 โพสต์
Hello. I'm start trading demo by price action. I make a lot of mistakes😳. Thank you all for your attention.😄
Michael Bai (michaelbai)
Nov 04 2015 at 08:30
33 โพสต์
Everyone makes mistakes, its part of the learning process. Dont sweat the mistakes, instead see them as opportunities to grow.
Pavel
privatrader26
Nov 04 2015 at 08:31
2 โพสต์
Please advise me good tutorials about price action for beginners. I am trying to learn price action, but final result is not good...
Pavel
privatrader26
Nov 04 2015 at 08:41
2 โพสต์
michaelbai posted:
Everyone makes mistakes, its part of the learning process. Dont sweat the mistakes, instead see them as opportunities to grow.

Thank you
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น