เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Real Account Managment (โดย abc_forex_ru )

กำไร : +4002.08%
ขาดทุนสะสม 7.34%
pips: 4396.0
การเทรด 1358
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: -
การเทรด : ไม่ทราบ

Real Account Managment การสนทนา

abc_forex_ru
Jun 30 2017 at 07:38
164 โพสต์
alexstrigev
Mar 12 2018 at 09:29
47 โพสต์
Hello,

Why is there no information about you on your website? who are you ?

1045RUB this $17.5 ??
abc_forex_ru
Mar 26 2018 at 06:41
164 โพสต์
Hello!

Which information do you wish to know? I am trader on binary options..

Yes, currency of account in Rubles.. 60 RUB is about 1 USD
abc_forex_ru
Aug 02 2018 at 10:04
164 โพสต์
abc_forex_ru
Mar 17 2019 at 09:22
164 โพสต์
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น